Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о измени и допуни Закона о избору народних посланика 10. мај 2020. 68/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о локалним изборима 10. мај 2020. 68/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 10. мај 2020. 68/20 PDF , DOC
Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила 6. мај 2020. 65/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања 29. април 2020. 62/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о оружју и муницији 4. март 2020. 20/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података 4. март 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса 1 Споразума о економској и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан 4. март 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу 29. фебруар 2020. 18/20 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о парничном поступку 29. фебруар 2020. 18/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о облигационим односима 29. фебруар 2020. 18/20 PDF , DOC
Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица 29. фебруар 2020. 18/20 PDF , DOC
Закон о играма на срећу 29. фебруар 2020. 18/20 PDF , DOC
Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији 29. фебруар 2020. 18/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR) 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признању возачких дозвола 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног војног споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о индустрији и технологији 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области заштите животне средине 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о обављању плаћене делатности одређених чланова породице чланова дипломатско-конзуларних представништава 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама и конзуларним представништвима 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова дипломатских и конзуларних представништава 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала, са анексима I и II 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и влада осталих Страна Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе о договорима са земљом домаћином о Секретаријату Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о безбедносној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Никарагве о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области ветеринарства 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији гасовода за транспорт природног гаса који прeлази преко државне границе 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Гренаде о економској сарадњи 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о трговинској и економској сарадњи 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса бр. 3 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о Меморијалном центру „Старо сајмиште” 24. фебруар 2020. 15/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 24. фебруар 2020. 15/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 24. фебруар 2020. 3/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд, између кинеске Export - Import банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца 24. фебруар 2020. 3/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији 24. фебруар 2020. 3/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије, с једне стране и Евроазијске економске уније и њених држава чланица, с друге стране 24. фебруар 2020. 3/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи 24. фебруар 2020. 3/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о избору народних посланика 8. фебруар 2020. 12/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о избору народних посланика 8. фебруар 2020. 12/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о локалним изборима 8. фебруар 2020. 12/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о локалним изборима 8. фебруар 2020. 12/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран 3. фебруар 2020. 2/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката 3. фебруар 2020. 2/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 3. фебруар 2020. 2/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 3. фебруар 2020. 2/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту између Републике Србије (као Корисника кредита) и T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. и Denizbank A.Ş. (као Давалаца кредита) 3. фебруар 2020. 2/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Набавка возних средстава за Србија Воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 3. фебруар 2020. 2/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду 3. фебруар 2020. 2/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о хидрографској делатности 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о Регистру просторних јединица и Адресном регистру 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о статусу Француске школе у Београду 24. јануар 2020. 1/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Маракешког уговора за омогућавање приступа објављеним делима од стране лица која су слепа, слабовида или на други начин онемогућена да користе штампане материјале 24. јануар 2020. 1/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области образовања, науке и технологије 24. јануар 2020. 1/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о предаји Петербуршког листа Мирослављевог јеванђеља Републици Србији и слика Николаја Константиновича Рериха Руској Федерацији 24. јануар 2020. 1/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о жиговима 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о култури 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о архивској грађи и архивској делатности 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 27. децембар 2019. 94/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране 27. децембар 2019. 16/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац-Лојане 27. децембар 2019. 16/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици 23. децембар 2019. 16/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа 23. децембар 2019. 16/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије 23. децембар 2019. 16/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш-Мердаре Фаза I, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 23. децембар 2019. 16/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS) 23. децембар 2019. 16/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке "KFW", Франкфурт на Мајни и Посебног споразума уз Споразум о финансирању 23. децембар 2019. 16/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о јавним набавкама 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о Царинској тарифи 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о прекршајима 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen Banka a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас'' Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (III фаза) 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о јавним предузећима 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а 9. децембар 2019. 14/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о агенцијском запошљавању 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 PDF
Закон о потврђивању Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије 14. новембар 2019. 13/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција 14. новембар 2019. 13/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу 14. новембар 2019. 13/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола 14. новембар 2019. 13/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа 14. новембар 2019. 13/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе 14. новембар 2019. 13/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама 14. новембар 2019. 81/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза 30. октобар 2019. 12/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о поштанским услугама 30. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о информационој безбедности 30. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа 30. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене 30. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о контроли државне помоћи 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о рачуноводству 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о ревизији 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о алтернативним инвестиционим фондовима 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину 7. октобар 2019. 72/19 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 7. октобар 2019. 72/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 7. октобар 2019. 72/19 PDF , DOC
Закон о изменама закона о високом образовању 19. септембар 2019. 67/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о патентима 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о дуалном моделу студија у високом образовању 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша 4. септембар 2019. 10/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше 4. септембар 2019. 10/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринама о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша 4. септембар 2019. 10/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Доминиканске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 4. септембар 2019. 10/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу 26. јул 2019. 54/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 26. јул 2019. 54/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) - Табановце (Република Северна Македонија) 26. јул 2019. 8/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима 22. јул 2019. 8/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о трговини 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о робним берзама 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о науци и истраживањима 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације Пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о комуналној милицији 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о главном граду 29. мај 2019. 37/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о спречавању корупције 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о буџетском систему 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondеx Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о странцима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о управљању аеродромима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о здравственом осигурању 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о здравственој заштити 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о предметима опште употребе 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Акта о оснивању Азијске инфраструктурне инвестиционе банке 3. април 2019. 4/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о сарадњи у борби против криминала 3. април 2019. 4/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 29. март 2019. 23/19 PDF , DOC
Закон о Централном регистру становништва 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности хране 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здрављу биља 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о угоститељству 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о туризму 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Устава Међународне организације за цивилну заштиту 14. март 2019. 3/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом 14. март 2019. 3/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Српској књижевној задрузи 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о оружју и муницији 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о оснивању Европске организације за нуклеарна истраживања 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о привилегијама и имунитетима Европске организације за нуклеарна истраживања 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Гостун (Републикa Србија) - Добраково (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Шпиљани (Република Србија) - Драченовац (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) - Чемерно (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Годово (Република Србија) - Вуча (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) - Врбница - Бијело Поље (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) - Ранче (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о изручењу 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Демократске Социјалистичке Републике Шри Ланке 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Канаде о ваздушном саобраћају 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције која се односи на безбедност и здравље у пољопривреди 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Царински закон 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о царинској служби 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о републичким административним таксама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о накнадама за коришћење јавних добара 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице - Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике Кине 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (II фаза) 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград од 31. јануара 2018. године, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о привредним друштвима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стечају 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о улагањима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о комуналним делатностима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о Фонду за науку Републике Србије 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о патентима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србијa, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о водама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о Бор 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток" 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима, са Споразумом о спровођењу Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о полицији 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о детективској делатности 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон o изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о заштити од пожара 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о критичној инфраструктури 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о добровољном ватрогаству 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о уређењу судова 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о парничном поступку 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о заштити података о личности 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о бесплатној правној помоћи 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о лобирању 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о грађевинским производима 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о економској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Мађарске у области инфраструктурних пројеката 26. октобар 2018. 14/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 12. октобар 2018. 76/18 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине и очувања природе 12. октобар 2018. 13/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о очувању афричко-евроазијских миграторних птица водених станишта 12. октобар 2018. 13/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о одрживом транспорту уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата 12. октобар 2018. 13/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о очувању популација слепих мишева у Европи 12. октобар 2018. 13/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 29. септембар 2018. 73/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 29. септембар 2018. 73/18 PDF , DOC
Закон о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање 29. септембар 2018. 73/18 PDF , DOC
Закон о потврђивању Хонгконшке међународне конвенције о безбедном и еколошки прихватљивом рециклирању бродова, 2009 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о размени и узајамној заштити тајних података 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1/2018 о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама администрaтивне сарадње и Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања 25. септембар 2018.