Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон o изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон o изменама и допунама Закона о стечају 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон o потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом 8. новембар 2017. 10-17 (МУ) PDF , DOC
Закон o потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности 8. новембар 2017. 10-17 (МУ) PDF , DOC
Закон o проценитељима вредности непокретности 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о јавним набавкама 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о јединственом матичном броју грађана 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о људским ћелијама и ткивима 24. јул 2018. 57/18 PDF , DOC
Закон о агенцијском запошљавању 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о азилу и привременој заштити 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о алтернативним инвестиционим фондовима 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о архивској грађи и архивској делатности 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о безбедности у железничком саобраћају 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о бесплатној правној помоћи 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи 25. април 2017. 40-17 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 PDF
Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 PDF
Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 PDF
Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 PDF
Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила 6. мај 2020. 65/20 PDF , DOC
Закон о високом образовању 27. септембар 2017. 88-17 PDF , DOC
Закон о војном образовању 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о грађевинским производима 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о граничној контроли 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen Banka a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас'' Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (III фаза) 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (II фаза) 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк) 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд(пројекат „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”) 23. мај 2017. 51-17 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд (Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему) 23. мај 2017. 51-17 PDF , DOC
Закон о добровољном ватрогаству 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о јавним предузећима 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства 22. новембар 2017. 105-17 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о прекршајима 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о рачуноводству 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о Царинској тарифи 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о Агенцији за осигурање депозита 23. мај 2017. 51-17 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о буџетском систему 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о заштити од пожара 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о комуналним делатностима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о осигурању депозита 23. мај 2017. 51-17 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о парничном поступку 29. фебруар 2020. 18/20 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 10. децембар 2016. 99-16 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о ревизији 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о дуалном моделу студија у високом образовању 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о дуалном образовању 8. новембар 2017. 101-17 PDF , DOC
Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о електронској управи 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању 17. октобар 2017. 94-17 PDF , DOC
Закон о железници 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о жиговима 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о запосленима у јавним службама 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о заштити података о личности 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о здравственој заштити 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о здравственом осигурању 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о играма на срећу 29. фебруар 2020. 18/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о јавном реду и миру 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о изменама закона о високом образовању 19. септембар 2019. 67/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Аик Банка” а.д. Ниш и Unicredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о избору народних посланика 8. фебруар 2020. 12/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о информационој безбедности 17. октобар 2017. 94-17 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о парничном поступку 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србијa, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе 7. октобар 2016. 83-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 22. децембар 2016. 104-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 29. март 2019. 23/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности хране 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 10. децембар 2016. 99-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 7. октобар 2019. 72/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину 7. октобар 2019. 72/19 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 21. октобар 2016. 87-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 29. септембар 2018. 73/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 27. децембар 2019. 94/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о водама 16. децембар 2016. 101-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о водама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о главном граду 29. мај 2019. 37/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о детективској делатности 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 17. октобар 2017. 94-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 12. октобар 2018. 76/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 10. мај 2020. 68/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здрављу биља 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене 30. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу 26. јул 2019. 54/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о информационој безбедности 30. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима 22. децембар 2016. 104-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о култури 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима 26. јун 2017. 62-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о мирном решавању радних спорова 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о одбрани 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа 30. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању 8. новембар 2017. 101-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о патентима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о патентима 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 29. септембар 2018. 73/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платним услугама 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 10. новембар 2016. 92-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју 16. децембар 2016. 101-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 16. децембар 2016. 101-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о полицији 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о полицији 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 7. октобар 2019. 72/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 26. јул 2019. 54/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 24. фебруар 2020. 15/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 8. новембар 2017. 101-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о психоактивним супстанцама 24. јул 2018. 57/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама 14. новембар 2019. 81/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о раду 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 8. новембар 2017. 101-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 24. јануар 2020. 6/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта 14. март 2019. 17/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Српској књижевној задрузи 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стечају 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стечају 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о странцима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судијама 15. мај 2017. 47-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о улагањима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток" 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о факторингу 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са децом 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Царинског закона 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о локалним изборима 8. фебруар 2020. 12/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о облигационим односима 29. фебруар 2020. 18/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о измени Закона о избору народних посланика 8. фебруар 2020. 12/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о локалним изборима 8. фебруар 2020. 12/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о локалним изборима 10. мај 2020. 68/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о оружју и муницији 14. фебруар 2019. 10/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о оружју и муницији 4. март 2020. 20/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о републичким административним таксама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о управљању аеродромима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о уређењу судова 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о измени Закона о уређењу судова 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о измени Закона о уређењу судова 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о пољопривредном земљишту 28. август 2017. 80-17 PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о привредним друштвима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о јавној својини 28. децембар 2016. 108-16 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о државној управи 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о измени и допуни закона о запошљавању странаца 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о избору народних посланика 10. мај 2020. 68/20 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о интероперабилности железничког система 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о комуналној милицији 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о контроли државне помоћи 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о критичној инфраструктури 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о лобирању 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о медицинским средствима 22. новембар 2017. 105-17 PDF , DOC
Закон о Меморијалном центру „Старо сајмиште” 24. фебруар 2020. 15/20 PDF , DOC
Закон о накнадама за коришћење јавних добара 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о науци и истраживањима 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о Националној академији за јавну управу 17. октобар 2017. 94-17 PDF , DOC
Закон о националној инфраструктури геопросторних података 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о националном ДНК регистру 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о основама система образовања и васпитања 27. септембар 2017. 88-17 PDF , DOC
Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о планском систему Републике Србије 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 14. децембар 2017. 113/17 PDF , DOC
Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију 3. фебруар 2020. 9/20 PDF , DOC
Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза 30. октобар 2019. 12/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Акта о оснивању Азијске инфраструктурне инвестиционе банке 3. април 2019. 4/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката 3. фебруар 2020. 2/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса 1 Споразума о економској и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан 4. март 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса бр. 3 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград од 31. јануара 2018. године, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи 24. фебруар 2020. 3/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти 15. јун 2018. 8/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја 24. јул 2018. 10/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Доха Амандмана на Кјото Протокол уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о привременом увозу 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције која се односи на безбедност и здравље у пољопривреди 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о Европском шумарском институту 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала, са анексима I и II 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о оснивању Европске организације за нуклеарна истраживања 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима 22. јул 2019. 8/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о кинематографској копродукцији (ревидирана) 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Маракешког уговора за омогућавање приступа објављеним делима од стране лица која су слепа, слабовида или на други начин онемогућена да користе штампане материјале 24. јануар 2020. 1/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Међународне конвенције о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима из 2004. године 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља 28. јун 2018. 9/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел у вези са војном, одбрамбеном и одбрамбено-индустријском сарадњом 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у оквиру Атинског мултинационалног стратешко-поморског координационог центра („AMSCC”) 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова дипломатских и конзуларних представништава 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о пружању доприноса у ресурсима мултидимензионалној интегрисаној мисији Уједињених нација за стабилизацију у Централноафричкој Републици (MINUSCA) 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција 14. новембар 2019. 13/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Мултилатералног споразума земаља Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Мултилатералног споразума о комерцијалним правима у ванредном ваздушном авио-превозу у Европи 16. децембар 2016. 11-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1/2018 о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама администрaтивне сарадње и Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног војног споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике Кине 7. децембар 2018. 15/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о економској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Мађарске у области инфраструктурних пројеката 26. октобар 2018. 14/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1768 (2012) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије 10. новембар 2016. 10-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1830 (2014) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије 10. новембар 2016. 10-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду 3. фебруар 2020. 2/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о елиминацији незаконите трговине дуванским производима 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података 4. март 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију од 13. октобра 2012. године 25. септембар 2018. 12/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о измени члана 50(А) Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству и Протокола о измени члана 56. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине 29. фебруар 2020. 4/20 (МУ) PDF , DOC