Doneta akta

Naziv Datum Službeni glasnik Vrsta akta Preuzmi
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju 14. februar 2022. 20/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o proglašenju Akta o promeni Ustava Republike Srbije 9. februar 2022. 16/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o proglašenju Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije 9. februar 2022. 16/22 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema ("Službeni glasnik RS", broj 41/18) 9. februar 2022. 16/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnim tužiocima 9. februar 2022. 16/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 9. februar 2022. 16/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 9. februar 2022. 16/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 9. februar 2022. 16/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju u Republičku izbornu komisiju 9. februar 2022. 16/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 4. februar 2022. 13/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju 4. februar 2022. 13/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2022. godinu 29. decembar 2021. 130/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2022. godinu 29. decembar 2021. 130/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2022. godinu 29. decembar 2021. 130/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije 29. decembar 2021. 130/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu 29. decembar 2021. 130/21 Odluka PDF , DOC
Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 29. decembar 2021. 130/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2020. godinu 29. decembar 2021. 130/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2020. godinu 29. decembar 2021. 130/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu 29. decembar 2021. 130/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2020. godinu 29. decembar 2021. 130/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2020. godinu 29. decembar 2021. 130/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2020. godinu 29. decembar 2021. 130/21 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnih tužilaca 23. decembar 2021. 126/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 23. decembar 2021. 126/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 23. decembar 2021. 126/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 15. decembar 2021. 125/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova 15. decembar 2021. 125/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani 15. decembar 2021. 125/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Upravnog suda 15. decembar 2021. 125/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 15. decembar 2021. 125/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 15. decembar 2021. 125/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 2. decembar 2021. 117/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2021. godinu 2. decembar 2021. 117/21 Zaključak PDF , DOC
Akt o promeni Ustava Republike Srbije 30. novembar 2021. 115/21 Akt PDF , DOC
Odluka o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije 30. novembar 2021. 115/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopunama Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju 29. novembar 2021. 114/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopunama Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju 29. novembar 2021. 114/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za kulturu 26. novembar 2021. 112/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju članova Nacionalnog saveta za kulturu 26. novembar 2021. 112/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu 23. novembar 2021. 110/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu 23. novembar 2021. 110/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu 23. novembar 2021. 110/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu 23. novembar 2021. 110/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti 17. novembar 2021. 109/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 17. novembar 2021. 109/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 17. novembar 2021. 109/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 17. novembar 2021. 109/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji 17. novembar 2021. 109/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 3. novembar 2021. 103/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju 3. novembar 2021. 103/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju Komisije za etiku 27. oktobar 2021. 101/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu 26. oktobar 2021. 100/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu 26. oktobar 2021. 100/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu 26. oktobar 2021. 100/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja godišnjeg izveštaja o radu komisije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu 14. oktobar 2021. 97/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja izveštaja o radu državne revizorske institucije za 2020. godinu 14. oktobar 2021. 97/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja godišnjeg izveštaja o radu agencije za energetiku republike srbije za 2020. godinu 14. oktobar 2021. 97/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja izveštaja o radu fiskalnog saveta za 2020. godinu 14. oktobar 2021. 97/21 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 14. oktobar 2021. 97/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika 23. septembar 2021. 93/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije 9. septembar 2021. 87/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. septembar 2021. 87/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. septembar 2021. 87/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Republičkog javnog tužioca 22. jul 2021. 74/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 22. jul 2021. 74/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 22. jul 2021. 74/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 14. jul 2021. 71/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Zrenjaninu 7. jul 2021. 69/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 7. jul 2021. 69/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju Izveštaja o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju (u periodu od maja 2019. godine do juna 2021. godine) 23. jun 2021. 63/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju Izveštaja o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna 2021. godine 23. jun 2021. 63/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. jun 2021. 62/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu 10. jun 2021. 59/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. godine 10. jun 2021. 59/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2020. godinu 10. jun 2021. 59/21 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu 10. jun 2021. 59/21 Zaključak PDF , DOC
Odluka o prihvatanju predloga za promenu Ustava Republike Srbije 7. jun 2021. 58/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 20. maj 2021. 51/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu 13. maj 2021. 48/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 13. maj 2021. 48/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 6. maj 2021. 46/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 6. maj 2021. 46/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu 22. april 2021. 40/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu 22. april 2021. 40/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu 22. april 2021. 40/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu 22. april 2021. 40/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija 20. april 2021. 39/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu 14. april 2021. 38/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 14. april 2021. 38/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 14. april 2021. 38/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridržavanje 14. april 2021. 38/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 14. april 2021. 38/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda 8. april 2021. 36/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja 7. april 2021. 35/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu, Osnovnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Novom Pazaru 7. april 2021. 35/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - za zaštitu podataka o ličnosti 25. mart 2021. 30/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 25. mart 2021. 30/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine 18. mart 2021. 24/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 18. mart 2021. 24/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 18. mart 2021. 24/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 18. mart 2021. 24/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 18. mart 2021. 24/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge 11. mart 2021. 21/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije 11. mart 2021. 21/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu 11. mart 2021. 21/21 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 4. mart 2021. 19/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu 26. februar 2021. 17/21 Zaključak PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 1. tačke 3) Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni glasnik", br. 35/19 i 88/19) 11. februar 2021. 11/21 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 88/17, 73/18, 27/18-dr. zakon, 67/19 i 6/20-dr. zakoni) 11. februar 2021. 11/21 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 28. januar 2021. 6/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 28. januar 2021. 6/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu 28. januar 2021. 6/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2019. godinu 28. januar 2021. 6/21 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 28. januar 2021. 6/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2020. godinu 29. decembar 2020. 159/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2019. godinu 26. decembar 2020. 157/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2019. godinu 26. decembar 2020. 157/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu 26. decembar 2020. 157/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2019. godinu 26. decembar 2020. 157/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu 26. decembar 2020. 157/20 Zaključak PDF , DOC
Odluka o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika 24. decembar 2020. 156/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i jednog člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i iz reda profesora pravnog fakulteta 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu i predsednika Privrednog suda u Beogradu 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Fiskalnog saveta 17. decembar 2020. 152/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 17. decembar 2020. 152/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 17. decembar 2020. 152/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2019. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2019. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komisije za hartije od vrednosti 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 28. oktobar 2020. 130/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 24. oktobar 2020. 127/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju 24. oktobar 2020. 127/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC