Budžetski ciklus

Kalendar i rokovi predviđeni Zakonom o budžetskom sistemu

Kalendar za nivo Republike Srbije prema Zakonu o budžetskom sistemu predviđen u članu 31. Zakona o budžetskom sistemu:

JanuarFebruarMart
(1) 15. februar – ministar daje instrukciju za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja;(2) 15. mart – direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, na osnovu instrukcije iz podtačke (1) ove tačke, dostavljaju Ministarstvu predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;
AprilMajJun
(3) 30. april – ministar, u saradnji sa ministarstvima i institucijama nadležnim za ekonomsku politiku i privredni sistem, priprema Izveštaj o fiskalnoj strategiji, koji sadrži ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade sa projekcijama za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;(4) 15. maj – ministar dostavlja nacrt Izveštaja o fiskalnoj strategiji Fiskalnom savetu;(5) 15. jun – Fiskalni savet daje mišljenje o nacrtu Izveštaja o fiskalnoj strategiji;
JulAvgustSeptembar

(6) 1. jul - ministar dostavlja Vladi predlog Izveštaja o fiskalnoj strategiji na usvajanje;


(7) 15. jul – Vlada usvaja Izveštaj o fiskalnoj strategiji i dostavlja ga Narodnoj skupštini na razmatranje;

(8) 1. avgust – ministar dostavlja uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije;


(9) 1. avgust – ministar dostavlja Izveštaj o fiskalnoj strategiji lokalnoj vlasti i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje;


(10) 31. avgust – Narodna skupština dostavlja Vladi komentare i preporuke u vezi sa Izveštajem o fiskalnoj strategiji;

(11) 15. septembar – direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije i organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavljaju predlog srednjoročnog i finansijskog plana Ministarstvu;
OktobarNovembarDecembar

(12) 1. oktobar – Vlada, na predlog ministra, usvaja revidirani Izveštaj o fiskalnoj strategiji, sa informacijama o finansijskim i drugim efektima novih politika, uzimajući u obzir posle 30. aprila ažurirani makroekonomski okvir;


(13) 5. oktobar – Vlada dostavlja Narodnoj skupštini revidirani Izveštaj o fiskalnoj strategiji;


(14) 15. oktobar – ministar dostavlja nacrt zakona o budžetu Republike Srbije, nacrte odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje sa finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

(15) 1. novembar – Vlada usvaja predlog zakona o budžetu Republike Srbije i dostavlja ga Narodnoj skupštini, zajedno sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje;(16) 15. decembar – Narodna skupština donosi Zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
petak, 23. april
  • 13.00 - video sastanak predsednika Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine sa predsednikom Odbora za spoljne poslove Donjeg doma Parlamenta Italije (Dom Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13, sala 2)

Ceo kalendar dogadjaja