Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o dopunama Zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 14. februar 2022. 20/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u iznosu do 400.000.000 evra uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva "Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate - Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.R. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom angažmanu u iznosu do 203.775.000 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje prve faze Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA i UNICREDIT BANK AG, kao Aranžera, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA, kao Prvobitnih zajmodavaca, UNICREDIT BANK AG, kao Agenta i BNP PARIBAS SA, kao ESA Agenta 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II), između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu Program čvrstog otpada u Srbiji, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS 1022 01 A između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, za realizaciju Programa čvrstog otpada u Srbiji 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu od 203.400.928 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, aranžiran od strane BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD kao Ovlašćenog glavnog aranžera sa BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH u svojstvu Agenta i BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH kao Prvobitnim zajmodavcem 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor") između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2106 (2021) između Banke za razvoj Saveta Erope i Republike Srbije za projektni zajam - Centar za obuku za dualno obrazovanje 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Odluke Broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, zamenom njegovog Protokola 3 o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje 4. februar 2022. 1/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o izboru predsednika Republike 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o izboru narodnih poslanika 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o lokalnim izborima 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o finansiranju političkih aktivnosti 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o vanparničnom postupku 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o socijalnom preduzetništvu 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Sberbank Srbija a.d. Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad 4. februar 2022. 14/22 PDF , DOC
Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 11. januar 2022. 3/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu 29. decembar 2021. 27/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu 29. decembar 2021. 27/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS) 29. decembar 2021. 27/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana 29. decembar 2021. 27/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 29. decembar 2021. 130/21 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 29. decembar 2021. 130/21 PDF , DOC
Zakon o inovacionoj delatnosti 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o tržištu kapitala 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o kulturnom nasleđu 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 23. decembar 2021. 129/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027) 23. decembar 2021. 26/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za Projektni zajam - Univerzitetska infrastruktura 23. decembar 2021. 26/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica Iverak - Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd - Požega), između kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca 23. decembar 2021. 26/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 23. decembar 2021. 26/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o davanju dozvola članovima porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava za bavljenje plaćenim delatnostima 15. decembar 2021. 25/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti 15. decembar 2021. 126/21 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma - Šabac - Loznica 15. decembar 2021. 126/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi 10. decembar 2021. 119/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama 8. decembar 2021. 123/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji 8. decembar 2021. 25/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 8. decembar 2021. 123/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave 8. decembar 2021. 123/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 8. decembar 2021. 123/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima 8. decembar 2021. 123/21 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd i Raiffeisen banke a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji 8. decembar 2021. 123/21 PDF , DOC
Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije 30. novembar 2021. 115/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu 26. novembar 2021. 118/21 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 26. novembar 2021. 118/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 26. novembar 2021. 118/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara 26. novembar 2021. 118/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 26. novembar 2021. 118/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 26. novembar 2021. 118/21 PDF , DOC
Zakon o budžetskoj inspekciji 26. novembar 2021. 118/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona 26. novembar 2021. 118/21 PDF , DOC
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu 26. novembar 2021. 114/21 PDF
Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine 26. novembar 2021. 114/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju 26. novembar 2021. 114/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 26. novembar 2021. 114/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW”) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija („Zajmoprimac”) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I” 26. novembar 2021. 24/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi 25. novembar 2021. 111/21 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu 23. novembar 2021. 110/21 DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine 17. novembar 2021. 23/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu 17. novembar 2021. 23/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške 17. novembar 2021. 23/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o biocidnim proizvodima 17. novembar 2021. 109/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine 17. novembar 2021. 109/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 17. novembar 2021. 109/21 PDF , DOC
Zakon o Zaštitniku građana 3. novembar 2021. 105/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 3. novembar 2021. 105/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 3. novembar 2021. 105/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 3. novembar 2021. 105/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 3. novembar 2021. 22/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu 26. oktobar 2021. 100/21 PDF
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima 19. oktobar 2021. 21/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima 19. oktobar 2021. 21/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o vojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Arapske Republike Egipat koju predstavlja Ministarstvo odbrane 19. oktobar 2021. 21/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju 19. oktobar 2021. 21/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa 19. oktobar 2021. 21/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti 7. oktobar 2021. 96/21 PDF , DOC
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini 7. oktobar 2021. 96/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 7. oktobar 2021. 96/21 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin) 7. oktobar 2021. 96/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji 7. oktobar 2021. 96/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 7. oktobar 2021. 96/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije 23. septembar 2021. 94/21 PDF , DOC
Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar 23. septembar 2021. 94/21 PDF , DOC
Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma 15. septembar 2021. 89/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima 10. septembar 2021. 17/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa 10. septembar 2021. 17/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Odluke 2014/2 o izmeni Aneksa I Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa 10. septembar 2021. 17/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti odbrane 9. septembar 2021. 17/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara 9. septembar 2021. 17/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2070 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Studentsko stanovanje 9. septembar 2021. 17/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač 9. septembar 2021. 17/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti odbrane 9. septembar 2021. 17/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o ukidanju viza za njihove državljane 9. septembar 2021. 17/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o zaštiti potrošača 9. septembar 2021. 88/2021 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi Broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom" i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015 29. jul 2021. 16/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o kulturi 29. jul 2021. 78/21 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti 29. jul 2021. 78/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije 22. jul 2021. 15/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i administrativno-tehničkog osoblja 22. jul 2021. 15/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama 22. jul 2021. 76/21 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva 22. jul 2021. 76/21 PDF , DOC
Zakon o popisu poljoprivrede 2023. 22. jul 2021. 76/21 PDF , DOC
Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 22. jul 2021. 76/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975) 14. jul 2021. 14/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije 14. jul 2021. 14/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda 14. jul 2021. 14/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije Broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje 14. jul 2021. 14/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 14. jul 2021. 14/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode 14. jul 2021. 71/21 PDF , DOC
Zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Zajedničke deklaracije u vezi sa trilateralnim pristupom pravilima o poreklu i Zajedničke deklaracije o vezi između Protokola o Irskoj/Severnoj Irskoj i Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji 7. jul 2021. 13/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1020 01 Y između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za realizaciju Programa urbane sredine otporne na klimatske promene 7. jul 2021. 13/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1015 02 D između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji Faza 1 7. jul 2021. 13/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 7. jul 2021. 13/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 7. jul 2021. 13/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 7. jul 2021. 13/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Gasni interkonektor Niš - Dimitrovgrad - Bugarska (granica) između Republike Srbije i Evropske investicione banke 7. jul 2021. 13/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. 0020008959 koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 431.685.732,79 evra uz garanciju UKEF u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agenta i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Aranžera i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnog zajmodavca 7. jul 2021. 13/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda 30. jun 2021. 67/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 30. jun 2021. 67/21 PDF , DOC
Zakon o studentskom organizovanju 30. jun 2021. 67/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Singapur o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja 30. jun 2021. 12/21 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 30. jun 2021. 66/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 16. jun 2021. 62/21 PDF , DOC
Zakon o Nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma 10. jun 2021. 59/21 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Borskog i Zaječarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Paraćin-Boljevac-Rgotina-Negotin-Prahovo 10. jun 2021. 59/21 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija A.D. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Leskovac-Vranje 10. jun 2021. 59/21 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd-Valjevo-Loznica 10. jun 2021. 59/21 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o akcizama 27. maj 2021. 53/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti 27. maj 2021. 53/21 PDF , DOC
Zakon o zaštiti poslovne tajne 27. maj 2021. 53/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima (Interbus sporazum) i Odluke br. 1/2011 Zajedničkog odbora osnovanog Interbus sporazumom o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima 20. maj 2021. 52/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 20. maj 2021. 52/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije 20. maj 2021. 52/21 PDF , DOC
Zakon o rodnoj ravnopravnosti 20. maj 2021. 52/21 PDF , DOC
Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca 20. maj 2021. 52/21 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o planiranju i izgradnji 20. maj 2021. 52/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju 20. maj 2021. 52/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 20. maj 2021. 52/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 20. maj 2021. 52/21 PDF , DOC
Zakon o metrou i gradskoj železnici 20. maj 2021. 52/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti 13. maj 2021. 49/21 PDF , DOC
Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti 13. maj 2021. 49/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa 13. maj 2021. 49/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju 13. maj 2021. 49/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida 13. maj 2021. 49/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede 13. maj 2021. 10/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o izručenju 13. maj 2021. 10/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 13. maj 2021. 10/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o izručenju 13. maj 2021. 10/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o transferu osuđenih lica i saradnji u izvršenju krivičnih sankcija 13. maj 2021. 10/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi 6. maj 2021. 47/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji 6. maj 2021. 47/21 PDF , DOC
Zakon o predmetima od dragocenih metala 6. maj 2021. 47/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu 6. maj 2021. 47/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka 6. maj 2021. 9/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji 6. maj 2021. 9/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja 6. maj 2021. 9/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 28. april 2021. 44/21 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 28. april 2021. 44/21 PDF , DOC
Zakon o elektronskom fakturisanju 28. april 2021. 44/21 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 28. april 2021. 44/21 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju 28. april 2021. 44/21 PDF , DOC
Zakon o registru administrativnih postupaka 28. april 2021. 44/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine 28. april 2021. 8/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država 28. april 2021. 8/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji 28. april 2021. 8/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu 22. april 2021. 40/21 PDF
Zakon o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 22. april 2021. 40/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 22. april 2021. 40/21 PDF , DOC
Zakon o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 22. april 2021. 40/21 PDF , DOC
Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije 20. april 2021. 40/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima 20. april 2021. 40/21 PDF , DOC
Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije 20. april 2021. 40/21 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici 20. april 2021. 40/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine 7. april 2021. 7/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine 7. april 2021. 35/21 PDF , DOC
Zakon o muzejskoj delatnosti 7. april 2021. 35/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 25. mart 2021. 6/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Odluke 1/2019 ESAA Zajedničkog komiteta od 31. jula 2019. godine kojom se zamenjuje Aneks I Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu ( u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja 25. mart 2021. 6/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o klimatskim promenama 18. mart 2021. 26/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama, 1995 11. mart 2021. 5/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine u oblasti bezbednosne saradnje 11. mart 2021. 5/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2034 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Infrastruktura u kulturi 4. mart 2021. 4/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja - Ozelenjavanje javnog sektora“ 25. februar 2021. 3/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država 25. februar 2021. 3/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Republike Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Republici Srbiji 25. februar 2021. 3/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima 25. februar 2021. 3/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu 25. februar 2021. 18/21 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II) 25. februar 2021. 18/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane 11. februar 2021. 2/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata 11. februar 2021. 2/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o socijalnoj karti 11. februar 2021. 14/21 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Izmene Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola Svetske poštanske konvencije 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Irana u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma 28. januar 2021. 1/21 (МU) PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima 29. decembar 2020. 161/20 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske 29. decembar 2020. 8/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja 29. decembar 2020. 8/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik, faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 29. decembar 2020. 8/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o državnim službenicima 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica 24. decembar 2020. 157/20 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja 24. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji 24. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava 24. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o digitalnoj imovini 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o fiskalizaciji 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi” 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 17. decembar 2020. 153/20 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava 17. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana 17. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke 17. decembar 2020. 7/20 (MU) PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu 10. decembar 2020. 149/20 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu 10. decembar 2020. 149/20 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 10. decembar 2020. 149/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu 10. decembar 2020. 149/20 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd, po osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu za izgradnju gondole Brzeće - Mali Karaman 10. decembar 2020. 149/20 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19”) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW”) i Republike Srbije („Zajmoprimac”) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V” 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW”) i Republike Srbije („Zajmoprimac”) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II” 26. novembar 2020. 6/20 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ 26. novembar 2020. 144/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 12. novembar 2020. 136/20 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 PDF
Zakon o ministarstvima 26. oktobar 2020. 128/20 PDF , DOC