Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji 25. april 2017. 40-17 PDF , DOC
Zakon o transfuzijskoj medicini 25. april 2017. 40-17 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”) 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 27. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 27. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin–Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca 27. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o upravljanju aerodromima 22. decembar 2016. 104-16 PDF , DOC
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada 22. decembar 2016. 104-16 PDF , DOC
Zakon o transportu opasne robe 22. decembar 2016. 104-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima 22. decembar 2016. 104-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama 22. decembar 2016. 104-16 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša 16. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi 16. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice 16. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju 16. decembar 2016. 101-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 16. decembar 2016. 101-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama 16. decembar 2016. 101-16 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 10. decembar 2016. 99-16 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 10. decembar 2016. 99-16 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1830 (2014) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program modernizacije i optimizacije javne uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, sa Statutom Fonda za zapadni Balkan 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 10. novembar 2016. 92-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 21. oktobar 2016. 87-16 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina auto-puta E-763 u Republici Srbiji od 2. februara 2012. godine 14. oktobar 2016. 9-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave 7. oktobar 2016. 83-16 PDF , DOC