Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja 26. decembar 2022. 142/22 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu 9. decembar 2022. 138/22 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu 9. decembar 2022. 138/22 PDF
Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac (Dunavska magistrala) 9. decembar 2022. 138/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnisti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) 9. decembar 2022. 6/22 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu 10. novembar 2022. 125/22 PDF
Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć 10. novembar 2022. 125/22 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 10. novembar 2022. 125/22 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije 10. novembar 2022. 4/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA kao Aranžera, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca i BNP PARIBAS SA, kao Agenta, Ugovora o izmenama i dopunama br. 1 od 19. maja 2022. godine i Ugovora o izmenama i dopunama br. 2 od 20. oktobra 2022. godine 10. novembar 2022. 4/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program "Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)" 10. novembar 2022. 4/22 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima 22. oktobar 2022. 116/22 PDF , DOC