Sektor za operativno-tehničke poslove i informacione tehnologije

rukovodilac Sektora: Dario Kukolj
kontakt tel: 011/3026-176
e-mail: dariokukolj@parlament.rs

U Sektoru za operativno-tehničke poslove i informacione tehnologije obavljaju se poslovi koji se odnose na: elektronske i informaciono-komunikacione tehnologije, investiciono, tehničko i tekuće održavanje objekata Narodne skupštine; zaštitu i održavnje kulturnih dobara koje koristi i kojima upravlja Narodna skupština; građenje, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju, sanaciju, restauraciju, konzervaciju, enterijersko i eksterijersko uređenje i opremanje, kao i čišćenje i higijenizaciju objekata, zemljišta, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme koje koristi i kojima upravlja Narodna skupština; protivpožarnu zaštitu, birotehniku kao i drugi operativno-tehnički poslovi.

U Sektoru za operativno-tehničke poslove i informacione tehnologije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za elektroniku, telekomunikacije i informatiku,
  2. Odeljenje za investiciono održavanje objekata, zaštitu i održavanje kulturnih dobara,
  3. Odeljenje za tehničko i tekuće održavanje,
  4. Odeljenje protivpožarne zaštite,
  5. Odsek birotehnike.

Odeljenje za elektroniku, telekomunikacije i informatiku

U Odeljenju za elektroniku, telekomunikacije i informatiku obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za elektronske sisteme,
  2. Odsek za informaciono-komunikacione tehnologije,
  3. Grupa za tehničku podršku elektronskim sednicama.
načelnik Odeljenja:
kontakt tel:
e-mail:

U Odseku za elektronske sisteme obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu projektno-tehničke dokumentacije za elektronske sisteme; funkcionalnu ispravnost, zaštitu i unapređenje rada sistema e-parlamenta radi nesmetanog održavanja elektronskih sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela; izradu izveštaja o zahtevima, problemima i greškama u radu sistema e-parlamenta; izradu i unapređenje aplikacije e-parlamenta; instaliranje i eksploataciju elektronske opreme; održavanje elektronske opreme i otklanjanje kvarova; rukovanje kontrolnim sistemom; pripremu identifikacionih kartica narodnih poslanika; otklanjanje kvarova na poslaničkim jedinicama i popravku terminalske opreme.

šef Odseka: Goran Šokić, dipl. elektroinženjer
kontakt tel: 011/3026-100


U Odseku za informaciono-komunikacione tehnologije obavljaju se poslovi koji se odnose na: održavanje računarske mreže Narodne skupštine; kontrolisanje pristupa internetu; obezbeđivanje, održavanje i unapređivanje internet prezentacije Narodne skupštine; obezbeđivanje usluge elektronske pošte korisnicima u Narodnoj skupštini; izradu aplikativnih softvera i pružanje informatičkih usluga na zahtev korisnika; obezbeđivanje i kontrolu telefonskih usluga korisnicima u Narodnoj skupštini.

šef Odseka: Milan Ivanić
kontakt tel:
011/3026-169
e-mail: milan.ivanic@parlament.rs


U Grupi za tehničku podršku elektronskim sednicama obavljaju se poslovi koji se odnose na: funkcionalnu ispravnost, zaštitu i unapređenje rada sistema e-parlamenta radi nesmetanog održavanja elektronskih sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela; izradu izveštaja o zahtevima, problemima i greškama u radu sistema e-parlamenta, kao i poslovi izrade i unapređenja aplikacije e-parlamenta.

rukovodilac Grupe: Zdravka Rodić
kontakt tel:
011/3200-640


Odeljenje za investiciono održavanje objekata, zaštitu i održavanje kulturnih dobara

U Odeljenju za investiciono održavanje objekata, zaštitu i održavanje kulturnih dobara obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu postojećeg stanja i sagledavanje kratkoročnih i dugoročnih potreba u oblasti tehničko-tehnoloških uslova za rad Narodne skupštine; izradu predloga dugoročnih i kratkoročnih planova razvoja, predloga dugoročnih i kratkoročnih planova investicija i pripremu predloga skupštinskog budžeta i godišnjeg plana javnih nabavki iz oblasti investicionog održavanja, enterijersko i eksterijersko uređenje i opremanje, građenje, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju, sanaciju, restauraciju i konzervaciju objekata, prostorija i zemljišta koje koristi Narodna skupština; sprovođenje mera zaštite kulturnih dobara; pripremu akata iz oblasti zaštite i korišćenja kulturnih dobara; sprovođenje mera zaštite kulturnih dobara; restauraciju i konzervaciju pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara; održavanje i korišćenje pokretnih kulturnih dobara, kao i na prezentaciju i izradu publikacija kulturnih dobara.

načelnik Odeljenja:
kontakt tel:
e-mail:


Odeljenje za tehničko i tekuće održavanje

U Odeljenju za tehničko i tekuće održavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na: tehničko i tekuće održavanje objekata, zemljišta, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme; ispravnost postojećih tehničkih sistema instalacija, uređaja i opreme u objektu; planiranje aktivnosti u vezi sa funkcionisanjem, održavanjem i njihovim inoviranjem, izradu planova za tehničko i tekuće održavanje i planiranje potrebnih sredstava za njihovu realizaciju; održavanje i kontrolu instalacija vodovoda, stolarije i opreme u objektu; održavanje i kontrolu klima sistema, sistema ventilacije, grejanja i hlađenja u objektima Narodne skupštine, kao i na dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekata i zemljišta koje koristi Narodna skupština.

U Odeljenju za tehničko i tekuće održavanje obrazuje se Odsek za održavanje čistoće.

načelnik Odeljenja: Željko Mandić
kontakt tel: 011/3026-100
e-mail: zeljko.mandic@parlament.rs 

U Odseku za održavanje čistoće obavljaju se poslovi koji se odnose na održavanje čistoće i adekvatnih higijenskih uslova u objektima i zemljištu Narodne skupštine.

Rukovodilac održavanja čistoće objekta: 
kontakt tel:
e-mail: Odeljenje protivpožarne zaštite

U Odeljenju protivpožarne zaštite obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizovanje i sprovođenje propisanih i naloženih mera iz oblasti zaštite od požara; primenu mera bezbednosti; održavanje stabilnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara; ispitivanje protivpožarne opreme i sredstava; osiguranje objekata Narodne skupštine i opreme od rizika, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

načelnik Odeljenja: Nebojša Đenić
kontakt tel:
011/3026-100

Odsek birotehnike

U Odseku birotehnike obavljaju se poslovi koji se odnose na: štampanje materijala; prelom teksta, grafičko oblikovanje i pripremu sloga za štampu; održavanje mašina za štampanje, kao i na šivenje i koričenje materijala.

rukovodilac štamaparije: Jelena Đurić Todorović
kontakt tel:
011/3026-522
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nedelja, 10. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja