Generalni sekretar i zamenik generalnog sekretara

Generalni sekretar:

Srđan Smiljanić, dipl.pravnik

Kontakt tel. 011/3026-163; 3026-243

e-mail: sekretar@parlament.rs

Generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Narodna skupština, na predlog predsednika Narodne skupštine.

Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Narodne u pripremanju sednica Narodne skupštine, stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Narodne skupštine, rukovodi Službom i vrši druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom.

Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini i predsedniku Narodne skupštine.Funkcija generalnog sekretara prestaje danom imenovanja generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

(član 33. Zakona o Narodnoj skupštini)


SRĐAN SMILJANIĆ

Funkcija:

Generalni sekretar Narodne skupštine

Datum rođenja

16. maj 1979.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

diplomirani pravnik


Biografija

Obrazovanje:

 • Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine;
 • MBA – Master of Business and Administration 2012/2013, državni univerzitet Carlos III, Madrid, Španija – finansijska i poslovna ekonomija, međunarodno poslovanje, strateško upravljanje i operacionalno rukovođenje, rukovođenje ljudskim resursima i strategija marketinga, analiza tržišta i upravljanje snabdevačima, menadžersko računovodstvo, a po preporuci profesora sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i poslodavca;
 • Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu.

Radno iskustvo:

 • Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine od maja 2014. godine;
 • Član Republičke izborne komisije od maja 2014. do novembra 2015. godine;
 • Sekretar Republičke izborne komisije od novembra 2015. godine;
 • Član Gradske izborne komisije od decembra 2017. godine;
 • Nacionalni projektni direktor – Projekat UNDP-a „Jačanje kontrolne funkcije i transparentnosti Narodne skupštine“ od maja 2014. do septembra 2015. godine;
 • U Raiffeisen banka a.d. Beograd zaposlen do maja 2014. godine u Sektoru za pravne poslove – Odeljenju za pravne poslove sa privredom na mestu višeg saradnika za pravne poslove sa privredom i to na izradi ugovora i odluka Banke iz delokruga poslova sa privredom, davanju pravnih mišljenja u vezi direktne primene propisa, primeni akata za sud i druge organe kao i zastupanje Banke pred sudovima i drugim organima;
 • U Point Group zaposlen kao pravni savetnik od novembra 2005. godine do avgusta 2011. godine na poslovima finansijskog i pravnog konsaltinga, konsaltinga kod dokapitalizacija i trgovanja hartijama od vrednosti, preuzimanja akcionarskog kapitala, kupoprodaje udela i otkupa potraživanja;
 • U Mobtel Srbija (Telenor Srbija) od septembra 1998. godine do januara 2003. godine na poslovima u pravnom sektoru i u BK Telekomu od marta 1997. godine do juna 1998. godine na poslovima telekomunikacije/ispitivanje tržišta.
Jezici:

 • Engleski i španski jezik
Poznavanje rada na kompjuteru:

 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Ostalo:

 • Položen državni stručni ispit za rad u državnim organima.

Zamenik generalnog sekretara:

Branko Marinković, dipl.pravnik

Kontakt tel. 011/3026-100

Generalni sekretar Narodne skupštine ima zamenika koji mu pomaže u radu i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Zamenika generalnog sekretara imenuje Narodna skupština, na predlog generalnog sekretara uz saglasnost predsednika Narodne skupštine.

Broj zamenika generalnog sekretara utvrđuje se Poslovnikom.

Zamenik generalnog sekretara je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini, predsedniku Narodne skupštine i generalnom sekretaru.

Funkcija zamenika generalnog sekretara prestaje danom imenovanja zamenika generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

(član 34. Zakona o Narodnoj skupštini)


BRANKO MARINKOVIĆ

Funkcija:

Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine

Datum rođenja

2. oktobar 1980.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

diplomirani pravnik


Biografija

Obrazovanje:

 • Diplomatska akademija - Ministarstvo spoljnih poslova - Program osnovne diplomatske obuke;
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu;
 • Diplomirao na studijama prvog stepena na Elektronskom fakultetu u Nišu i stekao zvanje -inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku i informatiku;
 • Gimnaziju započeo u Surdulici, maturirao u Vinfildu, Luizijana, SAD u okviru međunarodnog programa - Pacific intercultural exchangekao učenik generacije i kao jedan od najboljih polaznika nagrađen Sertifikatom sa odlikom.

Iskustvo u struci:

 • Pružanje besplatne pravne pomoći - Program OEBS-a, Advokatske komore Niš i Pravnog fakulteta u Nišu „Pravna Klinika“, maj 2009 - novembar 2009. i preporučen za dalji rad od strane Pravnog fakulteta u Nišu i Advokatske komore Niš;
 • Jedan od pobednika međunarodnog Mootcourt takmičenja u simulaciji suđenja pred Evrpskim sudom za ljudska prava u Strazburu, 2011 – odlično poznavanje međunarodnog prava iz oblasti ljudskih prava i međunarodnog procesnog prava;
 • Advokatski pripravnik 2011-2012;
 • Pripravnik - mlađi savetnik u Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije 2012-2013;
 • Mlađi savetnik u Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije 2013-2014;
 • Savetnik u Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine 2014 –
 • Zamenik sekretara Republičke izborne komisije od avgusta 2016. godine
   

U okviru Službe Narodne skupštine, pored redovnog posla:

 • Kontakt osoba ispred Narodne skupštine u Radnoj grupi Ministarstva pravde za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013-2018;
 • Savetnik u nacionalnom ogranku Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji;
 • Savetnik pri Komisiji za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija Narodne skupštine;
 • Predsednik Uređivačkog odbora internet stranice Narodne skupštine;
 • Član uređivačkog odbora „Kvorum“ – informativni bilten Narodne skupštine;
 • Član uređivačkog odbora „Infobil“ – informativni bilten za zaposlene Narodne skupštine;
 • Sertifikovani interni instruktor za obuku i korišćenje sistema e-Parlament.
Jezici:

 • Aktivno znanje engleskog jezika, pasivno znanje francuskog jezika, dobro poznavanje bugarskog jezika.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
utorak, 22. septembar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja