Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o robnim berzama 21. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat hitne sanacije od poplava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 21. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat − prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 21. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o slobodi od straha 20. novembar 2014. grupa od 19 narodnih poslanika Demokratske stranke i Nove stranke PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala 19. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o matičnim knjigama 18. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari 17. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Svete Stolice u oblasti visokog obrazovanja 17. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kanade o podsticanju i zaštiti ulaganja 17. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu putnika i stvari 14. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika 31. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma 31. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje 29. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 28. oktobar 2014. narodni poslanik Gordana Čomić PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Drugog amandmana na Ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT) 27. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju 24. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazumа između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa 24. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save 23. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zapošljavanju stranaca 16. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije 16. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa 16. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda 8. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji 7. oktobar 2014. narodni poslanik Snežana Malović PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi 7. oktobar 2014. narodni poslanik Biljana Hasanović Korać PDF , DOC
Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača 3. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma 3. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 26. septembar 2014. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti 3. jul 2014. narodni poslanik prof.dr Dušan Milisavljević PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru 23. april 2014. narodni poslanici Gordana Čomić i Borislav Stefanović PDF