Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Jaša Tomić (Republika Srbija) - Fenj (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici 26. januar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vrbica (Republika Srbija) - Valkanj (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici 26. januar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunijе o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Nakovo (Republika Srbija) - Lunga (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici 26. januar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o readmisiji 26. januar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama 20. januar 2015. Narodna banka Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije 20. januar 2015. Narodna banka Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u sprečavanju, istraživanju i suzbijanju carinskih prekršaja 31. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi 31. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna 30. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara 30. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o oružju i municiji 30. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama, konzularnim predstavništvima ili misijama pri međunarodnim vladinim organizacijama 26. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti 26. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima 26. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila 23. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o energetici 22.12.2014. 22. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja 22. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja 22. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma 22. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnom stanovanju 17. decembar 2014. narodni poslanik Zlata Đerić PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o institucionalnom okviru Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope (2013) 15. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine 15. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani 15. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije 15. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 10. decembar 2014. narodni poslanik Zlata Đerić PDF , DOC
Predlog zakona o potrđivanju Protokola o održivom turizmu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata 9. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o održivom upravljanju šumama uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata 9. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 8. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča 8. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji 25. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o slobodi od straha 20. novembar 2014. grupa od 19 narodnih poslanika Demokratske stranke i Nove stranke PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala 19. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari 17. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kanade o podsticanju i zaštiti ulaganja 17. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu putnika i stvari 14. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika 31. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma 31. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 28. oktobar 2014. narodni poslanik Gordana Čomić PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazumа između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa 24. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji 7. oktobar 2014. narodni poslanik Snežana Malović PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi 7. oktobar 2014. narodni poslanik Biljana Hasanović Korać PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma 3. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 26. septembar 2014. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru 23. april 2014. narodni poslanici Gordana Čomić i Borislav Stefanović PDF