Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola 24. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o Nacionalnom savetu za biološku obnovu stanovništva Republike Srbije 18. mart 2015. narodni poslanik dr Radoslav Jović PDF
Predlog zakona o upotrebi znakovnog jezika 16. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o standardizaciji 13. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 12. mart 2015. Zaštitnik građana PDF
Predlog zakona o žičarama za transport lica 9. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti odbrane 6. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine 6. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta izgradnje „Beograd na vodi” 6. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja 6. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o Ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju 4. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o inspekcijskom nadzoru 3. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o posebnim uslovima i načinu izmirenja obaveza korisnika stambenih kredita sa valutnom klauzulom u CHF – švajcarski franak 25. februar 2015. narodni poslanici Marko Đurišić, dr Janko Veselinović, dr Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Dušan Petrović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Ivan Karić, Biljana Hasanović-Korać, dr Blagoje Bradić i Slobodan Homen PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije 25. februar 2015. narodni poslanici Marko Đurišić, dr Janko Veselinović, dr Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Dušan Petrović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Ivan Karić, Biljana Hasanović-Korać, dr Blagoje Bradić i Slobodan Homen PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 25. februar 2015. narodni poslanici Marko Đurišić, dr Janko Veselinović, dr Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Dušan Petrović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Ivan Karić, Biljana Hasanović-Korać, dr Blagoje Bradić i Slobodan Homen PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti 18. februar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 18. februar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara 18. februar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima 11. februar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Statut Svetske turističke organizacije A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) i A/RES/512(XVI) 28. januar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna 30. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama, konzularnim predstavništvima ili misijama pri međunarodnim vladinim organizacijama 26. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti 26.12.2014. 26. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima 26. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o energetici 22.12.2014. 22. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma 22. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnom stanovanju 17. decembar 2014. narodni poslanik Zlata Đerić PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 10. decembar 2014. narodni poslanik Zlata Đerić PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji 25. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o slobodi od straha 20. novembar 2014. grupa od 19 narodnih poslanika Demokratske stranke i Nove stranke PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari 17. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kanade o podsticanju i zaštiti ulaganja 17. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu putnika i stvari 14. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika 31. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 28. oktobar 2014. narodni poslanik Gordana Čomić PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi 7. oktobar 2014. narodni poslanik Biljana Hasanović Korać PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma 3. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 26. septembar 2014. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru 23. april 2014. narodni poslanici Gordana Čomić i Borislav Stefanović PDF