Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi 7. oktobar 2014. narodni poslanik Biljana Hasanović Korać PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji 7. oktobar 2014. narodni poslanik Snežana Malović PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom beležništvu 7. oktobar 2014. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o prometu nepokretnosti 7. oktobar 2014. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju 24. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazumа između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa 24. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save 23. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu 22. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 22. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja 22. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava 22. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zapošljavanju stranaca 16. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije 16. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelnog nasleđa 16. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva 10. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda 8. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača 3. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o trgovini naoružanjem 3. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma 3. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 26. septembar 2014. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Španije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 24. septembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti 3. jul 2014. narodni poslanik prof.dr Dušan Milisavljević PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru 23. april 2014. narodni poslanici Gordana Čomić i Borislav Stefanović PDF