Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini 17. septembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 17. septembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin) 17. septembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 17. septembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji 17. septembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti 16. septembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije 3. septembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar 27. avgust 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa 26. jul 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica 12. maj 2021. narodni poslanik Miodrag Linta PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama 23. mart 2021. narodni poslanik Miodrag Linta PDF
Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o elektronskim medijima 9. mart 2021. narodni poslanik Marijan Rističević PDF