Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju 19. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida 16. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o izručenju 16. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 16. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o izručenju 16. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o transferu osuđenih lica i saradnji u izvršenju krivičnih sankcija 16. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu 16. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka 9. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji 9. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja 9. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu 9. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi 9. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji 5. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala 5. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o registru administrativnih postupaka 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o elektronskom fakturisanju 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju 2. april 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici 30. mart 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije 30. mart 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije 30. mart 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima 30. mart 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama 23. mart 2021. narodni poslanik Miodrag Linta PDF
Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o elektronskim medijima 9. mart 2021. narodni poslanik Marijan Rističević PDF
Predlog za promenu Ustava Republike Srbije 4. decembar 2020. Vlada Republike Srbije PDF , DOC