Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 12. februar 2016. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje 12. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak 12. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode 10. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 10. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 10. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o javnim preduzećima 8. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o metrologiji 8. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 5. februar 2016. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika 5. februar 2016. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF
Predlog zakona o opštem upravnom postupku 5. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala 4. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca 4. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika 3. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima 3. februar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije 2. februar 2016. narodni poslanik dr Branislav Blažić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o komunalnoj policiji 29. januar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku i nabavku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške 26. januar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova 26. januar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada 25. januar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi" 18. januar 2016. grupa od 14 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu 15. januar 2016. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu 31. decembar 2015. Vlada Republike Srbije PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske 28. decembar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o međunarodnom drumskom saobraćaju 28. decembar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stočarstvu 28. decembar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o poreklu imovine 24. decembar 2015. narodni poslanici Borislav Stefanović i Ivan Jovanović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu 21. decembar 2015. narodni poslanik mr sci. Blagoje Bradić dr stom. PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 1. decembar 2015. narodni poslanik mr sci. Blagoje Bradić dr stom. PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 1. decembar 2015. narodni poslanik mr sci. Blagoje Bradić dr stom. PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju 1. decembar 2015. narodni poslanik mr sci. Blagoje Bradić dr stom. PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom 28. novembar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacije 28. novembar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini 24. novembar 2015. narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o policiji 20. novembar 2015. narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama člana1(a), člana 14(1) i člana 14(3)(b) Evropskog sporazuma od 30. septembra 1957. godine o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) 13. novembar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu 10. novembar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rehabilitaciji 6. novembar 2015. narodni poslanik Borislav Stefanović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 3. novembar 2015. narodni poslanici Borislav Stefanović i Ivan Jovanović PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala 2. novembar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 26. oktobar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 23. oktobar 2015. narodni poslanik Laslo Varga PDF
Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 23. oktobar 2015. narodni poslanik Laslo Varga PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 20. oktobar 2015. narodni poslanik Ivan Jovanović PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o porezima na imovinu 15. oktobar 2015. narodni poslanik Aleksandar Senić PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika 13. oktobar 2015. narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika 12. oktobar 2015. grupa od 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o oružju i municiji 12. oktobar 2015. grupa od 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 6. oktobar 2015. narodni poslanik dr Blagoje Bradić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 25. septembar 2015. narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 21. septembar 2015. grupa od 16 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka PDF , DOC
Predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u Evre EUR 18. septembar 2015. narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 15. septembar 2015. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o predlaganju zakona 15. septembar 2015. narodni poslanik Biljana Hasanović Korać PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 15. septembar 2015. narodni poslanik Marko Đurišić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima 15. septembar 2015. narodni poslanik Snežana Malović PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima 11. septembar 2015. narodni poslanik Branka Karavidić PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 11. septembar 2015. narodni poslanik Aleksandar Senić PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica 11. septembar 2015. narodni poslanik Goran Bogdanović PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije 11. septembar 2015. narodni poslanik Slobodan Homen PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane 14. avgust 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi 7. avgust 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 29. jun 2015. grupa od 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe BORIS TADIĆ – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije PDF
Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika 29. jun 2015. grupa od 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“ 15. maj 2015. narodni poslanik dr Blagoje Bradić PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske investicione banke 13.05.2015. 13. maj 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o spomen obeležjima 4. maj 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana u Republici Srbiji 30. april 2015. narodni poslanik Ivan Karić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima 22. april 2015. narodni poslanik dr Blagoje Bradić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informisanju i medijima 22. april 2015. narodni poslanik dr Blagoje Bradić PDF , DOC
Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja 21. april 2015. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF
Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju 30. mart 2015. narodni poslanik dr Blagoje Bradić PDF , DOC
Predlog zakona o Nacionalnom savetu za biološku obnovu stanovništva Republike Srbije 18. mart 2015. narodni poslanik dr Radoslav Jović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 12. mart 2015. Zaštitnik građana PDF
Predlog zakona o posebnim uslovima i načinu izmirenja obaveza korisnika stambenih kredita sa valutnom klauzulom u CHF – švajcarski franak 25. februar 2015. narodni poslanici Marko Đurišić, dr Janko Veselinović, dr Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Dušan Petrović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Ivan Karić, Biljana Hasanović-Korać, dr Blagoje Bradić i Slobodan Homen PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije 25. februar 2015. narodni poslanici Marko Đurišić, dr Janko Veselinović, dr Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Dušan Petrović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Ivan Karić, Biljana Hasanović-Korać, dr Blagoje Bradić i Slobodan Homen PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 25. februar 2015. narodni poslanici Marko Đurišić, dr Janko Veselinović, dr Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Dušan Petrović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Ivan Karić, Biljana Hasanović-Korać, dr Blagoje Bradić i Slobodan Homen PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti 26.12.2014. 26. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o energetici 22.12.2014. 22. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnom stanovanju 17. decembar 2014. narodni poslanik Zlata Đerić PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 10. decembar 2014. narodni poslanik Zlata Đerić PDF , DOC
Predlog zakona o slobodi od straha 20. novembar 2014. grupa od 19 narodnih poslanika Demokratske stranke i Nove stranke PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju 4. novembar 2014. narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 28. oktobar 2014. narodni poslanik Gordana Čomić PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi 7. oktobar 2014. narodni poslanik Biljana Hasanović Korać PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika 7. oktobar 2014. narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika 6. oktobar 2014. narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević PDF
Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika 30. septembar 2014. narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov PDF
Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 26. septembar 2014. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF , DOC
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru 23. april 2014. narodni poslanici Gordana Čomić i Borislav Stefanović PDF