Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save 14. avgust 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane 14. avgust 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 14. avgust 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi 7. avgust 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike 7. avgust 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu 5. avgust 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 5. avgust 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1764 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije 25. jul 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije 17. jul 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije 14. jul 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora 29. jun 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 29. jun 2015. grupa od 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe BORIS TADIĆ – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije PDF
Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika 29. jun 2015. grupa od 15 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka PDF
Predlog zakona o međunarodnim merama ograničavanja 15. jun 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“ 15. maj 2015. narodni poslanik dr Blagoje Bradić PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske investicione banke 13.05.2015. 13. maj 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije 8. maj 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece 4. maj 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o spomen obeležjima 4. maj 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana u Republici Srbiji 30. april 2015. narodni poslanik Ivan Karić PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima 22. april 2015. narodni poslanik dr Blagoje Bradić PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informisanju i medijima 22. april 2015. narodni poslanik dr Blagoje Bradić PDF , DOC
Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja 21. april 2015. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o razvojnoj saradnji 16. april 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma 3. april 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju 30. mart 2015. narodni poslanik dr Blagoje Bradić PDF , DOC
Predlog zakona o Nacionalnom savetu za biološku obnovu stanovništva Republike Srbije 18. mart 2015. narodni poslanik dr Radoslav Jović PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 12. mart 2015. Zaštitnik građana PDF
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine 6. mart 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o posebnim uslovima i načinu izmirenja obaveza korisnika stambenih kredita sa valutnom klauzulom u CHF – švajcarski franak 25. februar 2015. narodni poslanici Marko Đurišić, dr Janko Veselinović, dr Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Dušan Petrović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Ivan Karić, Biljana Hasanović-Korać, dr Blagoje Bradić i Slobodan Homen PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije 25. februar 2015. narodni poslanici Marko Đurišić, dr Janko Veselinović, dr Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Dušan Petrović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Ivan Karić, Biljana Hasanović-Korać, dr Blagoje Bradić i Slobodan Homen PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 25. februar 2015. narodni poslanici Marko Đurišić, dr Janko Veselinović, dr Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Dušan Petrović, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Ivan Karić, Biljana Hasanović-Korać, dr Blagoje Bradić i Slobodan Homen PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti 18. februar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Statut Svetske turističke organizacije A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) i A/RES/512(XVI) 28. januar 2015. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti 26.12.2014. 26. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o energetici 22.12.2014. 22. decembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnom stanovanju 17. decembar 2014. narodni poslanik Zlata Đerić PDF , DOC
Predlog zakona o izmeni Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 10. decembar 2014. narodni poslanik Zlata Đerić PDF , DOC
Predlog zakona o slobodi od straha 20. novembar 2014. grupa od 19 narodnih poslanika Demokratske stranke i Nove stranke PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari 17. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunisa o drumskom prevozu putnika i stvari 14. novembar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika 31. oktobar 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 28. oktobar 2014. narodni poslanik Gordana Čomić PDF
Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi 7. oktobar 2014. narodni poslanik Biljana Hasanović Korać PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju 26. septembar 2014. narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva 8. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu 1. avgust 2014. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru 23. april 2014. narodni poslanici Gordana Čomić i Borislav Stefanović PDF