Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog zakona o socijalnoj karti 22. januar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane 15. januar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata 15. januar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 30. decembar 2020. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe 25. decembar 2020. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore 25. decembar 2020. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola Svetske poštanske konvencije 18. decembar 2020. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Irana u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina 18. decembar 2020. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma 18. decembar 2020. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog za promenu Ustava Republike Srbije 4. decembar 2020. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama 16. novembar 2020. narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica PDF
Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju 16. novembar 2020. narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica PDF