Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog za razrešenje Vjerice Radete sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije 30. jul 2018. Grupa od 60 narodnih poslanika Predlog PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu 25. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 24. jul 2018. predsednik Narodne skupštine Maja Gojković Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. jul 2018. Poslanička grupa Srpska radikalna stranka Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 20. jul 2018. Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije Odluka PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2017. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izmene Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izmena i dopuna Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izmena i i dopuna Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2017. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2017. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2017. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Godišnjeg izveštaja Komisije za hartija od vrednosti za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 13. jul 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 12. jun 2018. predsednik Narodne skupštine Maja Gojković Odluka PDF
Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. jun 2018. Poslanička grupa Dosta je bilo Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za nerešavanje problema građana Republike Srbije zaduženih kod poslovnih banaka kreditima indeksiranim u švajcarskim francima 6. jun 2018. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje posledica industrijskog zagađenja voda, vazduha i zemljišta po zdravlje stanovnika grada Pančeva, opštine Bor, opštine Obrenovac, kao i stanovnika opština uz Veliki bački kanal (Vrbas, Kula, Crvenka, Sivac) 23. maj 2018. narodni poslanik mr Goran Čabradi Odluka PDF