Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija 15. septembar 2017. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, prof. dr Miladin Ševarlić, dr Sanda Rašković Ivić i Slaviša Ristić Rezolucija PDF
Predlog deklaracije Narodne skupštine o zaštiti Srba u rasejanju i regionu 14. septembar 2017. narodni poslanici Boško Obradović, mr Ivan Kostić, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević i prof. dr Miladin Ševarlić Deklaracija PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 14. septembar 2017. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Zaključak PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 13. septembar 2017. predsednik Narodne skupštine Maja Gojković Odluka PDF
Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. septembar 2017. Poslanička grupa Srpska napredna stranka Odluka PDF
Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca 4. septembar 2017. Državno veće tužilaca Odluka PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 31. avgust 2017. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Republičke komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine sa Predlogom zaključka 31. jul 2017. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 31. jul 2017. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 31. jul 2017. Poslanička grupa Srpska radikalna stranka Odluka PDF
Predlog kandidata za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 28. jul 2017. Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije Predlog PDF
Predlog odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta 25. jul 2017. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Odluka PDF
Predlog odluke o razrešenju člana i predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta 25. jul 2017. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog apelacionog suda 24. jul 2017. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca 17. jul 2017. Državno veće tužilaca Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja stanja u medijima nakon procesa privatizacije 17. maj 2017. narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 11. maj 2017. Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije Odluka PDF
Predlog deklaracije o genetičkim modifikovanim organizmima (GMO) i proizvodima od GMO 5. maj 2017. narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić Deklaracija PDF
Zbirna lista kandidata za članove Nacionalnog prosvetnog saveta 5. maj 2017. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Lista PDF
Predlog izmene Krivičnog zakonika Republike Srbije 3. maj 2017. Fondacija Tijana Jurić Predlog PDF