Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu 17. jun 2019. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu 17. jun 2019. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018. godinu 17. jun 2019. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zaključak PDF
Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca 14. jun 2019. Državno veće tužilaca Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku za 2018. godinu 13. jun 2019. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Zaključak PDF
Predlog odluke o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 13. jun 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 13. jun 2019. Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije Odluka PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje 13. jun 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 13. jun 2019. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 4. jun 2019. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca 3. jun 2019. Državno veće tužilaca Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 29. maj 2019. Poslanička grupa Stranka moderne Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 24. maj 2019. Poslanička grupa Stranka moderne Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije 17. maj 2019. Vlada Republike Srbije Odluka PDF , DOC
Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu 13. maj 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2018 do 31.12.2018. godine 13. maj 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2017. godinu 13. maj 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zaključak PDF
Predlog odluke o potvrđivanju Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu 13. maj 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o potvrđivanju Drugih izmena Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu 13. maj 2019. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine 10. maj 2019. narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica Odluka PDF