Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 10. mart 2017. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije Zaštitnika građana 28. februar 2017. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. februar 2017. narodni poslanik Čedomir Jovanović Odluka PDF
Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 27. februar 2017. Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 24. februar 2017. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku 22. februar 2017. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu 22. februar 2017. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog kandidata za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 17. februar 2017. predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić Predlog PDF
Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca 3. februar 2017. Državno veće tužilaca Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 2. februar 2017. narodni poslanik Nenad Čanak Odluka PDF
Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta 29. decembar 2016. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Odluka PDF
Predlog odluke o izboru člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 29. decembar 2016. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda 27. decembar 2016. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. decembar 2016. narodni poslanik Dubravka Filipovski Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta 22. decembar 2016. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića 15. decembar 2016. narodni poslanik Nemanja Šarović Odluka PDF
Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", br. 53/95, 23/0-SUS, 20/09 i 55/13-US) 2. decembar 2016. Vlada Republike Srbije Autentično tumačenje PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine, od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora 14. novembar 2016. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović Odluka PDF
Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata 14. novembar 2016. narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, prof. dr Miladin Ševarlić, mr Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović Rezolucija PDF
Predlog odluke o izboru predsednika sudova 3. novembar 2016. Visoki savet sudstva Odluka PDF