Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog za promenu Ustava Republike Srbije 30. novembar 2018. Vlada Republike Srbije Predlog PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 30. novembar 2018. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa zloupotrebama pri vršenju izbornih radnji i nezakonitih uticaja i pritisaka na izbornu volju građana 27. novembar 2018. narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za nestanak vojne i državne dokumentacije iz arhive Ministarstva odbrane Republike Srbije 14. novembar 2018. narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi preispitivanja neobeležavanja stogodišnjice proboja Solunskog fronta 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa kupovinom kablovskog operatera Kopernikus tehnolodži od strane Telekoma Srbija 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi preispitivanja celishodnosti Briselskih pregovora, kao i okolnosti u kojima se ovi pregovori vode, a u vezi sa rešenjem pitanja Kosova i Metohije 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom i prodajom udela ( i imovine) PKB-a i njenih zavisnih privrednih društava kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Dahri za 105 miliona evra, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za nekoliko puta veći iznos imajući u vidu realnu vrednost celokupne imovine PKB-a i zavisnih privrednih društava, kao i posledice ovako štetne prodaje 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom (izborom strateškog investitora) i prodajom udela kompanije RTB Bor kineskoj kompaniji Ziđin za 350 miliona dolara, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za najmanje 10 milijardi dolara, koliko iznosi profit od buduće eksploatacije rude, kao i štetnih posledica ovakve prodaje 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi preispitivanja trenutne spoljno-političke orijentacije Republike Srbije ka Nemačkoj u svetlu trenutnih sukoba politike SAD i Nemačke u vezi sa rešenjem pitanja Kosova i Metohije 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu 8. novembar 2018. Vlada Republike Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom i prodajom udela ( i imovine) PKB i njenih zavisnih privrednih društava kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Dahri za 105 miliona evra, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za nekoliko puta veći iznos imajući u vidu realnu vrednost celokupne imovine PKB-a i zavisnih privrednih društava, kao i posledice ovako štetne prodaje 16. oktobar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi preispitivanja trenutne spoljno-političke orijentacije Republike Srbije ka Nemačkoj u svetlu trenutnih sukoba politike SAD i Nemačke u vezi sa rešenjem pitanja Kosova i Metohije 16. oktobar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom (izborom strateškog investitora) i prodajom udela kompanije RTB Bor kineskoj kompaniji Ziđin za 350 miliona dolara, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za najmanje 10 milijardi dolara, koliko iznosi profit od buduće eksploatacije rude, kao i posledice ovako štetne prodaje 16. oktobar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa Nacionalnim SOS telefonom, koji je namenjen ženama žrtvama porodičnog nasilja 15. oktobar 2018. narodni poslanik Balša Božović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovau Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa pritiscima na državne organe i kršenje zakona tokom izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini održanih 2016. godine 15. oktobar 2018. narodni poslanik Nemanja Šarović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje štetnih posledica izgradnje mini hidroelektrana na područjima zaštićenih prirodnih dobara 10. oktobar 2018. narodni poslanik mr Goran Čabradi Odluka PDF
Predlog deklaracije o osudi komunističkih zločina počinjenih posle Drugog svetskog rata 9. oktobar 2018. narodni poslanik Žika Gojković Deklaracija PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za posete Narodnoj skupštini Republike Srbije određenih ekstremističkih organizacija i pojedinaca 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem i nenamenskim trošenjem sredstava 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF