Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu 4. februar 2019. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica da li je Savet Regulatornog tela za elektronske medije postupao i da li postupa u skladu sa obavezama predviđenim zakonima, odnosno da li je došlo do propusta u njegovom radu i da li je došlo do gubitka nezavisnosti, samostalnosti, objektivnosti, te da se, ukoliko se utvrdi da jeste, pristupi postupku razrešenja članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i zatim postupku predlaganja i imenovanja novih članova pomenutog Saveta 21. januar 2019. narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Ljupka Mihajlovska i Nenad Božić Odluka PDF
Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. januar 2019. narodni poslanik Goran Ćirić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica koje su dovele do katastrofalnog stanja u kome se trenutno nalaze mediji u Republici Srbiji i utvrđivanja odgovornosti Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 31. decembar 2018. Grupa od 22 narodna poslanika Odluka PDF
Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 27. decembar 2018. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti 18. decembar 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 18. decembar 2018. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izboru predsednika Privrednog suda u Leskovcu 14. decembar 2018. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu 11. decembar 2018. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi 11. decembar 2018. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog za promenu Ustava Republike Srbije 30. novembar 2018. Vlada Republike Srbije Predlog PDF
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 30. novembar 2018. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa zloupotrebama pri vršenju izbornih radnji i nezakonitih uticaja i pritisaka na izbornu volju građana 27. novembar 2018. narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za nestanak vojne i državne dokumentacije iz arhive Ministarstva odbrane Republike Srbije 14. novembar 2018. narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi preispitivanja neobeležavanja stogodišnjice proboja Solunskog fronta 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa kupovinom kablovskog operatera Kopernikus tehnolodži od strane Telekoma Srbija 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi preispitivanja celishodnosti Briselskih pregovora, kao i okolnosti u kojima se ovi pregovori vode, a u vezi sa rešenjem pitanja Kosova i Metohije 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom i prodajom udela ( i imovine) PKB-a i njenih zavisnih privrednih društava kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Dahri za 105 miliona evra, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za nekoliko puta veći iznos imajući u vidu realnu vrednost celokupne imovine PKB-a i zavisnih privrednih društava, kao i posledice ovako štetne prodaje 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom (izborom strateškog investitora) i prodajom udela kompanije RTB Bor kineskoj kompaniji Ziđin za 350 miliona dolara, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za najmanje 10 milijardi dolara, koliko iznosi profit od buduće eksploatacije rude, kao i štetnih posledica ovakve prodaje 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi preispitivanja trenutne spoljno-političke orijentacije Republike Srbije ka Nemačkoj u svetlu trenutnih sukoba politike SAD i Nemačke u vezi sa rešenjem pitanja Kosova i Metohije 14. novembar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF