Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata 12. februar 2018. narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Šulkić Dejan Rezolucija PDF
Izveštaj o razmatranju Izveštaja o radu Zdravstvenog saveta Srbije za 2016. godinu sa Predlogom zaključka 24. januar 2018. Odbor za zdravlje i porodicu Zaključak PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti koje su prethodile i dovele do odluke o izručenju turskog državljanina kurdskog porekla, Cevdet Ayaza Turskoj kao i utvrđivanje odgovornosti svih nadležnih organa u ovom slučaju 28. decembar 2017. narodni poslanik Maja Videnović Odluka PDF
Predlog odluke o izboru predsednika sudova 21. decembar 2017. Visoki savet sudstva Odluka PDF
Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2017. godini 18. decembar 2017. Vlada Republike Srbije Odluka PDF , DOC
Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2017. godini 18. decembar 2017. Vlada Republike Srbije Odluka PDF , DOC
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja zakonitosti donacija Srpskoj naprednoj stranci za kampanju za predsedničke izbore 2017. godine 15. decembar 2017. narodni poslanik Tatjana Macura Odluka PDF
Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca 14. decembar 2017. Državno veće tužilaca Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti zbog kojih je došlo do dramatičnog porasta nasilja nad Srbima i nealbanskim stanovništvom na severu AP Kosovo i Metohija u periodu od 2013. godine do danas 14. decembar 2017. grupa od 43 narodna poslanika Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja porekla novca kojim je ministar odbrane Aleksandar Vulin kupio stan u Beogradu 13. decembar 2017. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije člana Komisije za hartije od vrednosti 12. decembar 2017. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izboru direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama Narodne banke Srbije 12. decembar 2017. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije 12. decembar 2017. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu 5. decembar 2017. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru 5. decembar 2017. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog deklaracije o javnoj osudi pokušaja rehabilitacije ratnih zločina i zločinaca 4. decembar 2017. narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nenad Čanak, Nataša Mićić, Olena Papuga, Nada Lazić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić Deklaracija PDF
Predlog odluke o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije 24. novembar 2017. Vlada Republike Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su pratile događaje koji su se desili pre i tokom polaganja zakletve predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića 20. novembar 2017. narodni poslanik Maja Videnović Odluka PDF
Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu 20. novembar 2017. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa gradske vlasti u Novom Sadu u vezi sa privatizacijom "ATP Vojvodina" i izgradnjom međumesne autobuske stanice u Novom Sadu 20. novembar 2017. narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov Odluka PDF