Doneta akta

Naziv Datum Službeni glasnik Vrsta akta Preuzmi
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 10. maj 2020. 68/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o ukidanju vanrednog stanja 6. maj 2020. 65/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja 29. april 2020. 62/20 Odluka PDF , DOC
Uredbe koje su, uz supotpis predsednika Republike, donete za vreme vanrednog stanja 25. april 2020. Uredba PDF
Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, uz supotpis predsednika Republike 23. april 2020. Uredba PDF
Odluka o proglašenju vanrednog stanja 23. april 2020. Odluka PDF
Uredbe koje su, uz supotpis predsednika Republike, donete za vreme vanrednog stanja 22. april 2020. Uredba PDF
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 4. mart 2020. 20/20 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 34/10 - odluka US, 54/11 i 12/20) 27. februar 2020. 16/20 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 14. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019) 4. februar 2020. 9/20 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture 3. februar 2020. 9/20 Odluka PDF
Odluka o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture 3. februar 2020. 9/20 Odluka PDF
Strategija odbrane Republike Srbije 27. decembar 2019. 94/19 Strategija PDF , DOC
Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije 27. decembar 2019. 94/19 Strategija PDF , DOC
Odluka o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije 27. decembar 2019. 94/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 27. decembar 2019. 94/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora 23. decembar 2019. 91/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći 23. decembar 2019. 91/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći 23. decembar 2019. 91/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika Zaštitnika građana 13. decembar 2019. 88/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu 6. decembar 2019. 86/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu 28. novembar 2019. 84/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu 28. novembar 2019. 84/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu 28. novembar 2019. 84/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu 28. novembar 2019. 84/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Komisije za zaštitu konkurencije 14. novembar 2019. 81/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije 14. novembar 2019. 81/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti 14. novembar 2019. 81/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 14. novembar 2019. 81/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu 30. oktobar 2019. 77/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 30. oktobar 2019. 77/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu 23. oktobar 2019. 75/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 23. oktobar 2019. 75/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 23. oktobar 2019. 75/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni odluke o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom 2. oktobar 2019. 70/19 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu 2. oktobar 2019. 70/19 Zaključak PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori" broj 11/17) 19. septembar 2019. 67/19 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 26. jul 2019. 54/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 26. jul 2019. 54/19 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu 15. jul 2019. 51/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018. godinu 15. jul 2019. 51/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje 15. jul 2019. 51/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu 15. jul 2019. 51/19 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu 21. jun 2019. 45/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2018. godinu 21. jun 2019. 45/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu 21. jun 2019. 45/19 Zaključak PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji 29. maj 2019. 37/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika suda u Prekršajnom sudu u Kruševcu 29. maj 2019. 37/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika suda u Osnovnom sudu u Pirotu 29. maj 2019. 37/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju Izveštaja o Kosovu i Metohiji 28. maj 2019. 37/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 21. maj 2019. 35/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 21. maj 2019. 35/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana 25. april 2019. 30/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 25. april 2019. 30/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 3. april 2019. 25/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Komisije za hartije od vrednosti 3. april 2019. 25/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 14. mart 2019. 17/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara 14. mart 2019. 17/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika suda 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za kulturu 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17) 7. decembar 2018. 95/18 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16) 7. decembar 2018. 95/18 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. oktobar 2018. 81/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 29. septembar 2018. 73/18 Odluka PDF , DOC
Odluku o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije 25. septembar 2018. 71/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije. 28. jun 2018. 50/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije 15. jun 2018. 46/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije 15. jun 2018. 46/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 18. jun 2018. 46/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 15. jun 2018. 46/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 8. jun 2018. 44/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru ministra finansija 29. maj 2018. 40/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom 25. maj 2018. 39/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom 18. maj 2018. 38/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2018. godinu 18. maj 2018. 38/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 18. maj 2018. 38/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 18. maj 2018. 38/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. april 2018. 31/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini 27. april 2018. 31/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini 27. april 2018. 31/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije 19. april 2018. 30/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti 19. april 2018. 30/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o organizaciji i radu službe Narodne skupštine 19. april 2018. 30/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 19. april 2018. 30/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 5. april 2018. 26/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog apelacionog suda 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Komisije za hartije od vrednosti 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. mart 2018. 18-18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. mart 2018. 18-18 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju generalnog sekretara Narodne skupštine 9. mart 2018. 18-18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 106/15 i 106/16 – autentično tumačenje) 14. decembar 2017. 113/17 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. novembar 2017. 104-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Zaštitnika građana 20. jul 2017. 70-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Fiskalnog saveta 20. jul 2017. 70-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 20. jul 2017. 70-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 29. jun 2017. 64-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine 29. maj 2017. 53-17 Odluka PDF , DOC
Odlukao izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 23. maj 2017. 51-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. maj 2017. 51-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15) 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju Tužioca za ratne zločine 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije Zaštitnika građana 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, broj 106/15) 27. decembar 2016. 106-16 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01 – SUS, 20/09 i 55/13 – US) 27. decembar 2016. 106-16 Autentično tumačenje PDF , DOC
Lista kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike 16. decembar 2016. Lista PDF , DOC
Odluka o izboru sudija Ustavnog suda 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti 23. novembar 2016. 94-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 21. oktobar 2016. 86-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 21. oktobar 2016. 86-16 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) 14. oktobar 2016. 85-16 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 14. oktobar 2016. 85-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 11. avgust 2016. 68-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. jun 2016. 58-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine 6. jun 2016. 52-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 6. jun 2016. 52-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine 6. jun 2016. 52-16 Odluka PDF , DOC