Potpredsednik Narodne skupštine

Potpredsednik Narodne skupštine pomaže predsedniku Narodne skupštine u vršenju poslova iz njegovog delokruga i zamenjuje ga u slučaju njegove privremene sprečenosti ili odsutnosti, u skladu sa Poslovnikom. Broj potpredsednika, Narodna skupština utvrđuje posebnom odlukom. Na izbor i prestanak funkcije potpredsednika Narodne skupštine primenjuju se odredbe čl. 20. do 23. Zakona o Narodnoj skupštini.

Na Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine, dana 22. oktobra 2020. godine, za potpredsednike Narodne skupštine izabrani su: Vladimir Orlić, Stefan Krkobabić, Radovan Tvrdišić, Marija Jevđić, Elvira Kovač i Muamer Zukorlić.