Potpredsednik Narodne skupštine

Potpredsednik Narodne skupštine pomaže predsedniku Narodne skupštine u vršenju poslova iz njegovog delokruga i zamenjuje ga u slučaju njegove privremene sprečenosti ili odsutnosti, u skladu sa Poslovnikom. Broj potpredsednika, Narodna skupština utvrđuje posebnom odlukom. Na izbor i prestanak funkcije potpredsednika Narodne skupštine primenjuju se odredbe čl. 20. do 23. Zakona o Narodnoj skupštini.

Na Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine, dana 6. juna 2016. godine, za potpredsednike Narodne skupštine izabrani su: Konstantin Arsenović, Veroljub Arsić, prof. dr Vladimir Marinković, Đorđe Milićević, Vjerica Radeta i Gordana Čomić.