Doneta akta

Naziv Datum Službeni glasnik Vrsta akta Preuzmi
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 106/15 i 106/16 – autentično tumačenje) 14. decembar 2017. 113/17 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. novembar 2017. 104-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Zaštitnika građana 20. jul 2017. 70-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Fiskalnog saveta 20. jul 2017. 70-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 20. jul 2017. 70-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 29. jun 2017. 64-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine 29. maj 2017. 53-17 Odluka PDF , DOC
Odlukao izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 23. maj 2017. 51-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. maj 2017. 51-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15) 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju Tužioca za ratne zločine 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije Zaštitnika građana 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, broj 106/15) 27. decembar 2016. 106-16 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01 – SUS, 20/09 i 55/13 – US) 27. decembar 2016. 106-16 Autentično tumačenje PDF , DOC
Lista kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike 16. decembar 2016. Lista PDF , DOC
Odluka o izboru sudija Ustavnog suda 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti 23. novembar 2016. 94-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 21. oktobar 2016. 86-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 21. oktobar 2016. 86-16 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) 14. oktobar 2016. 85-16 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 14. oktobar 2016. 85-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 11. avgust 2016. 68-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. jun 2016. 58-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine 6. jun 2016. 52-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 6. jun 2016. 52-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine 6. jun 2016. 52-16 Odluka PDF , DOC