Doneta akta

Naziv Datum Službeni glasnik Vrsta akta Preuzmi
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupštine 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 10. novembar 2022. 125/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 26. oktobar 2022. 118/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju Izveštaja o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine 14. septembar 2022. 106/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 2. avgust 2022. 86/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 2. avgust 2022. 86/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 2. avgust 2022. 86/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine 2. avgust 2022. 86/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 2. avgust 2022. 86/22 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine 2. avgust 2022. 85/22 Odluka PDF , DOC