Doneta akta

Naziv Datum Službeni glasnik Vrsta akta Preuzmi
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu 14. april 2021. 38/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 14. april 2021. 38/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 14. april 2021. 38/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridržavanje 14. april 2021. 38/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 14. april 2021. 38/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda 8. april 2021. 36/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja 7. april 2021. 35/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu, Osnovnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Novom Pazaru 7. april 2021. 35/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - za zaštitu podataka o ličnosti 25. mart 2021. 30/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 25. mart 2021. 30/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine 18. mart 2021. 24/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 18. mart 2021. 24/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 18. mart 2021. 24/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 18. mart 2021. 24/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 18. mart 2021. 24/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge 11. mart 2021. 21/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije 11. mart 2021. 21/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu 11. mart 2021. 21/21 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 4. mart 2021. 19/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu 26. februar 2021. 17/21 Zaključak PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 1. tačke 3) Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni glasnik", br. 35/19 i 88/19) 11. februar 2021. 11/21 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 88/17, 73/18, 27/18-dr. zakon, 67/19 i 6/20-dr. zakoni) 11. februar 2021. 11/21 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 28. januar 2021. 6/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 28. januar 2021. 6/21 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu 28. januar 2021. 6/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2019. godinu 28. januar 2021. 6/21 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 28. januar 2021. 6/21 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2020. godinu 29. decembar 2020. 159/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2019. godinu 26. decembar 2020. 157/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2019. godinu 26. decembar 2020. 157/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu 26. decembar 2020. 157/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2019. godinu 26. decembar 2020. 157/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu 26. decembar 2020. 157/20 Zaključak PDF , DOC
Odluka o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika 24. decembar 2020. 156/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i jednog člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i iz reda profesora pravnog fakulteta 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu i predsednika Privrednog suda u Beogradu 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju 23. decembar 2020. 154/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Fiskalnog saveta 17. decembar 2020. 152/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 17. decembar 2020. 152/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 17. decembar 2020. 152/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. decembar 2020. 149/20 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2019. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2019. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komisije za hartije od vrednosti 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 28. oktobar 2020. 130/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 24. oktobar 2020. 127/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju 24. oktobar 2020. 127/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC