Sektor za opšte poslove

rukovodilac Sektora: Marina Šuković
kontakt tel: 011/3026-100
e-mail: marina.sukovic@parlament.rs

U Sektoru za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i izradu skupštinskog budžeta, finansijsko računovodstvo i knjigovodstvo; upravljanje ljudskim resursima; upravljanje rizicima i zaštitu na radu; pisarnicu, ekspediciju pošte, arhivu, daktilografiju, stenografisanje; poslovi javnih nabavki, kao i drugi opšti poslovi za potrebe Narodne skupštine.

U Sektoru za opšte poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za ljudske resurse,
 2. Odeljenje za administrativne poslove,
 3. Odeljenje za budžetske i finansijsko-računovodstvene poslove,
 4. Odsek za javne nabavke,
 5. Odsek za pravne poslove.

Odeljenje za ljudske resurse

U Odeljenju za ljudske resurse obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i primenu zakona i drugih akata iz delokruga rada Odeljenja; pripremu predloga opštih i pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa; pripremu i realizaciju politike upravljanja ljudskih resursa; pripremu nacrta kadrovskog plana i analizu ispunjenja kadrovskog plana; koordinaciju poslova u vezi sa sprovođenjem strateških dokumenata; praćenje i analizu kadrovske osposobljenosti zaposlenih; pripremu programa posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih i praćenje njihove realizacije, preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja na radu i osiguranja zaposlenih; vođenje kadrovske i druge evidencije; kao i drugi stručni i administrativni poslovi iz oblasti rada i za potrebe zaposlenih u Službi.

načelnik Odeljenja: Miloš Prošić
kontakt tel:
011/3026-027

Odeljenje za administrativne poslove

U Odeljenju za administrativne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek pisarnice sa ekspedicijom i arhivom,
 2. Odsek daktilobiroa,
 3. Odsek stenobiroa,
načelnik Odeljenja:
kontakt tel:
e-mail:

U Odseku pisarnice sa ekspedicijom i arhivom obavljaju se poslovi koji se odnose na: prijem, otvaranje i pregled pošte; klasifikovanje i zavođenje predmeta po materiji; prijem, zavođenje, smeštaj, arhiviranje i čuvanje arhivske građe, dostavu pošte, štampe, predmeta i drugih akata, kao i na prijem, raspoređivanje, zavođenje, dostavu i arhiviranje elektronskih dokumenata.

šef Odseka: 
kontakt tel: 


U Odseku daktilobiroa obavljaju se poslovi koji se odnose na: prepis i unos podataka i kontrolu tačnosti i ispravnosti tekstova u elektronskom obliku; grafičko oblikovanje i pripremu sloga za štampu i formiranje datoteke korisnika; tekstualnu obradu tonskih zapisa snimljenih sednica radnih tela Narodne skupštine.

daktilograf - šef Odseka: Ljiljana Lukić
kontakt tel:
011/3026-100

U Odseku stenobiroa obavljaju se poslovi koji se odnose na: stenografisanje i izradu stenograma sa sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela, kao i sastanaka u Narodnoj skupštini; redakciju i uređivanje prvog izdanja stenografskih beležaka; obradu audio zapisa u tekstualni i elektronski oblik, kao i na distribuciju izrađenih stenografskih beležaka.

stenograf - šef Odseka: Milica Vladičić
kontakt tel: 011/3026-100


Odeljenje za budžetske i finansijsko-računovodstvene poslove

U Odeljenju za budžetske i finansijsko-računovodstvene poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za budžetsko planiranje,
 2. Odsek za budžetsko računovodstvo.
načelnik OdeljenjaDara Kupusinac Popović
kontakt tel: 011/3026-564
е-mail: finansije@parlament.rs


U Odseku za budžetsko planiranje obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu skupštinskog budžeta; pripremu internih uputstava i procedura za izradu predloga finansijskog plana korisnika skupštinskog budžeta, analizu finansijskih planova korisnika skupštinskog budžeta, kao i na izradu finansijskih izveštaja o izvršenju skupštinskog budžeta.

šef Odseka: Stefan Šćepanović
kontakt tel: 
011/3026-100
U Odseku za budžetsko računovodstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na realizaciju finansijskih i materijalnih sredstava, obračun i isplatu plata, dnevnica i drugih naknada narodnih poslanika i zaposlenih u Narodnoj skupštini; pripremu dokumentacije za godišnje i vanredne popise imovine, obaveza i potraživanja Narodne skupštine; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje knjiga sa glavnom knjigom trezora, kao i na izradu redovnih godišnjih i periodičnih obračuna i finansijskih izveštaja o izvršenim rashodima za rad Narodne skupštine.

šef Odseka: Aleksandra Panić
kontakt tel:
011/3026-100Odsek za javne nabavke

U Odseku za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizovanje i sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Narodne skupštine; izradu izveštaja u vezi sa sprovođenjem javnih nabavki; izradu ugovora i drugih akata u vezi sa javnim nabavkama kao i na rad komisija za javne nabavke u Narodnoj skupštini.

šef Odseka: Ljiljana Vržina
kontakt tel: 011/3026-100
e-mail: 

Odsek za pravne poslove

U Odseku za pravne poslove obavljaju se najsloženiji normativno – pravni i studijsko – analitički poslovi, učestvuje se u izradi strateških dokumenata politika i procedura, kao i akata koji se odnose na organizaciju i rad Odseka, daju se stručna mišljenja u procesu formiranja planova rada, prati se sprovođenje i usklađivanje opštih i pojedinačnih akata sa propisima iz delokruga rada, izrađuju se opšti i pojedinačni akti, daju se tumačenja istih i kontroliše se njihova primena od strane zaposlenih. Predlažu se mere za unapređenje internih procedura, izrađuju se tekstovi imovinsko-pravnih ugovora i učestvuje se u praćenju njihove realizacije. Sarađuje se sa nadležnim organima radi regulisanja pitanja upravljanja imovinom koju koristi Narodna skupuština za ostvarivanje svojih nadležnosti, prati se sprovođenje i usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa propisima iz oblasti javnih nabavki, izrađuju se tekstovi ugovori o nabavci dobara, usluga i radova i učestvuje se u praćenju njihove realizacije i predlažu se vrste pravnih mera, kao i drugi normativno-pravni poslovi iz nadležnosti Odseka.

šef Odseka: Jelena Mijatović
kontakt tel:
011/3026-100


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
sreda, 6. decembar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja