POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

XXI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 295.

Odredbe čl. 141. i 161. ovog poslovnika, koje se odnose na podnošenje predloga zakona i drugih akata Narodne skupštine, kao i amandmana u elektronskom obliku, primenjivaće se kada se za to steknu tehnički uslovi, što će konstatovati nadležni odbor Narodne skupštine.

Nadležni odbor Narodne skupštine doneće akt kojim uređuje proceduru podnošenja akata iz stava 1. ovog člana u elektronskom obliku.

Član 296.

Postojeći odbori nastavljaju rad u skladu s dosadašnjim delokrugom do konstituisanja Narodne skupštine u novom sazivu.

Poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja obavljaće Administrativni odbor do konstituisanja Narodne skupštine u novom sazivu.

Stalne parlamentarne delegacije u međunarodnim institucijama nastavljaju sa radom do izbora novih delegacija.

Član 297.

Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 14/09 – prečišćeni tekst), osim odredaba čl. 43. do 73. tog poslovnika koje se primenjuju do konstituisanja Narodne skupštine u novom sazivu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u odborima koji imaju manje od 17 članova, izvršiće se popuna sastava izborom novih članova do tog broja.

Član 298.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a odredbe čl. 46. do 67. ovog poslovnika koje se odnose na broj i delokrug odbora primenjuju se od konstituisanja Narodne skupštine u novom sazivu.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
petak, 8. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja