Izveštaji

Naziv Datum Preuzmi
Izveštaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2021. godinu 27. jul 2022. PDF
Godišnji izveštaj Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” o radu i poslovanju za 2021. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora 8. jul 2022. PDF
Izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 14. jul 2022. PDF
Izveštaj o poslovanju Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije za 2021. godinu 5. jul 2022. PDF
Извештај о раду Агенције за осигурање депозита за 2021. годину 1. jul 2022. PDF
Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za 2021. godinu 30. jun 2022. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici za 2021. godinu 29. jun 2022. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o poslovanju i rezultatima rada za 2021. godini 29. jun 2022. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o stabilnosti finansijskog sistema za 2021. godinu 29. jun 2022. PDF
Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti u 2021. godini (I) 8. jun 2022. PDF
Godišnji izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2021. godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2021. godinu 31. maj 2022. PDF
Izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za predsednika Republike 21. maj 2022. PDF
Izveštaj o poslovanju Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti za 2021. godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora za 2021. godinu i Finansijskim izveštajem za 2021. godinu 29. april 2022. PDF
Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu 29. april 2022. PDF
Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. jul - 31. decembar 2021. godine 8. april 2022. PDF
Finansijski izveštaji Savet guvernera Narodne banke Srbije za 2021. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora 8. april 2022. PDF
Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu 1. april 2022. PDF
Izveštaj o radu Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu 31. mart 2022. PDF
Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu 31. mart 2022. PDF
Izveštaj o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu 30. mart 2022. PDF
Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine 30. mart 2022. PDF
Izveštaj Kancelarije za javne nabavke o sprovedenom monitoringu za 2021. godinu 29. mart 2022. PDF
Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu 28. mart 2022. PDF
Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2021. godinu 23. mart 2022. PDF
Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2021. godinu 15. mart 2022. PDF
Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu 15. mart 2022. PDF
Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca za 2021. godinu 2. mart 2022. PDF
Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu 28. februar 2022. PDF
Godišnji izveštaj Visokog saveta sudstva o radu za 2021. godinu 28. februar 2022. PDF
Izveštaj o sprovedenom republičkom referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije 8. februar 2022. PDF
Poseban izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji dece 7. decembar 2021. PDF
Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. januar - 30. jun 2021. godine 27. oktobar 2021. PDF
Polugodišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici (januar-jun 2021) 30. septembar 2021. PDF
Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine za 2020. godinu 16. avgust 2021. PDF
Izveštaj o poslovanju Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije za 2020. godinu 2. avgust 2021. PDF
Izveštaj Zaštitnika građana o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2020. godinu 26. jul 2021. PDF
Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2020. godinu sa finansijskim izveštajima 30. jun 2021. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o stabilnosti finansijskog sistema za 2020. godinu 30. jun 2021. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o poslovanju i rezultatima rada za 2020. godinu 30. jun 2021. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici za 2020. godinu 30. jun 2021. PDF
Finansijski izveštaji Saveta guvernera Narodne banke Srbije za 2020. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora 30. jun 2021. PDF
Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2020. godinu 27. maj 2021. PDF
Izveštaj o radu javnih tužilaštava na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti u 2020. godini 13. maj 2021. PDF
Poseban izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji starijih građana 6. maj 2021. PDF
Godišnji izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu 29. april 2021. PDF
Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora za 2020. godinu i Finansijskim izveštajem za 2020. godinu 27. april 2021. PDF
Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. jul - 31. decembar 2020. godine 27. april 2021. PDF
Izveštaj o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2020. godinu 31. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu 31. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2020. godinu 31. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine 30. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2020. godinu 30. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2020. godinu 22. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2020. godinu 22. mart 2021. PDF
Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2020. godinu 17. mart 2021. PDF
Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu 15. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu, 9. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu 26. februar 2021. PDF
Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2020. godinu 26. februar 2021. PDF
Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca za 2020. godinu 24. februar 2021. PDF
Dopuna Finansijskog izveštaja Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za 2019. godinu 9. oktobar 2020. PDF
Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. januar - 30. jun 2020. godine 5. oktobar 2020. PDF
Polugodišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici (januar - jun 2020) 1. oktobar 2020. PDF
Izveštaj o poslovanju Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“ za 2019. godinu 4. avgust 2020. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o stabilnosti finansijskog sistema za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o poslovanju i rezultatima rada za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF
Izveštaj Zaštitnika građana o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF

NAPOMENA


Izveštaje pristigle tokom prethodnog saziva (3. jun 2016 - 3. avgust 2020) možete preuzeti u

ARHIVI.