Javne nabavke


Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
Implementacija standarda ISO 27001 20. septembar 2019. do 10.00 časova
Održavanja mail servera sa uslugom online zaštite elektronske pošte (JN 31/19) 27. septembar 2019. do 10.00 časova
Zamena centralnog UPS uređaja u DATA centru (JNMV 30/19) 26. avgust 2019. do 10.00 časova
Osiguranje imovine i lica u Narodnoj skupštini Republike Srbije (JNMV 28/19) 24. jul 2019. do 10.00 časova
Tekuće održavanje i servisiranje instalacija centralnog grejanja u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 27/19) 12. jul 2019. do 10.00 časova
Tekuće održavanje roletni, venecijanera i rolo platnenih zavesa (JNMV 25/19) 5. jul 2019. do 11.00 časova
Pranje prozora i zavesa u izvođenju specijalizovanih servisa, u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 24/19) 4. jul 2019. do 10.00 časova
Nabavka radova za sisteme klimatizacije (JN 26/19) 22. jul 2019. do 10.00 časova
Nabavka vakumsko ulagajućeg cantrag tornja DSC-10/60i za doradnu knjigovezačku mašinu DUPLO 600i sa mostom za povezivanje tornjeva (JNMV 23/19) 25. jun 2019. do 10.00 časova
Tekuće održavanje i servisiranje liftovskih postrojenja (JNMV 21/19) 14. jun 2019. do 10.00 časova
Održavanje konferencijskog sistema (JNMV 22/19) 3. jun 2019. do 11.00 časova
Održavanje mrežne opreme (JN 19/19) 21. jun 2019. do 10.00 časova
VoIP telefoni (JNMV 20/19) 30. maj 2019. do 10.00 časova
Zamena postojećih tehnički i ekološki dotrajalih split klima sistema u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 18/19) 28. maj 2019. do 10.00 časova
Pranje i održavanje tekstilnih i podnih obloga i mermernih podova u izvođenju specijalizovanih servisa, u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 14/19) 28. maj 2019. do 10.00 časova
Nabavka tipskog kancelarijskog nameštaja (JNMV 15/19) 24. maj 2019. do 10.00 časova
Оdržavanje IT opreme (JN 17/19) 18. jun 2019. do 10.00 časova
Тekuće održavanja postojećih split sistema u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije Srbije (JN 16/19) 17. jun 2019. do 10.00 časova
Održavanje štamparskih mašina iz programa „RISO“, sa obezbeđivanjem rezervnih delova i delova potrošnog karaktera (JNMV 13/19) 5. april 2019. do 10.00 časova
Aktivna mrežna oprema (JN 12/19) 15. april 2019. do 10.00 časova
Nabavka IT opreme, alata i sitnog inventara (JNMV 11/19) 25. mart 2019. do 10.00 časova
Sistem za virtuelizaciju (JN 10/19) 12. april 2019. do 10.00 časova
Тekuće održavanja postojećih split sistema u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JN 9/19) 11. april 2019. do 10.00 časova
Usluge prevođenja za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN 6/19) 1. april 2019. do 10.00 časova
Računari (JN 8/19) 2. april 2019. do 10.00 časova
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 7/19) 8. mart 2019. do 10.00 časova
Nabavka programa za zaštitu IT infrastrukture (JN 5/19) 22. mart 2019. do 10.00 časova
Nabavka softvera i licenci za topologiju mreže (JN 4/19) 21. mart 2019. do 10.00 časova
Molersko-farbarski radovi na tekućem održavanju objekata koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JN 3/19) 20. mart 2019. do 10.00 časova
Кancelarijski materijal sa i bez grafičkih usluga (JN 2/19) 29. mart 2019. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje postojećeg finansijsko-kadrovskog softvera (JN 30/18) 18. decembar 2018. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje internet prezentacije Narodne skupštine Republike Srbije (JN 31/18) 17. decembar 2018. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje informacionog sistema - elektronski parlament (e-Parlament), (JN 29/18) 11. decembar 2018. do 15.19 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge OUTSOURCINGA fotokopir aparata (JNMV 34/18) 3. decembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI, ZA NABAVKU DOBARA – UREĐAJ ZA SKLADIŠTENjE PODATAKA (JNMV 33/18) 30. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Nabavka dobara – Kontrola elektronskog pristupa (JNMV 32/18) 26. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge – Održavanje doradne knjigovezačke mašine „BOURG“ i knjigovezačkih noževa „ADAST MAXIMA“ i „IDEAL“, sa obezbeđenim rezervnim delovima (JNMV 28/18) 19. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku radova – restauratorski radovi na kožnim sedištima Velike Plenarne sale u Domu Narodne skupštine (JN 25/18) 3. decembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku radova – zamena dotrajalih drvenih prozora (JN 21/18) 30. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Servisiranje sistema klimatizacije, grejanja i hlađenja u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 19/18) 8. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku dobara – potrošnog materijala za održavanje objekata Narodne skupštine Republike Srbije (JN 22/18) 26. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku radova – Tekuće i interventno održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 24/18) 5. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, radova - Zamena dotrajalih tekstilnih podnih obloga (JNMV 23/18) 5. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Nabavka softvera i licenci (JNMV 27/18) 2. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Nabavka podrške Microsoft programu (JNMV 26/18) 2. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku usluga prevođenja, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN 20/18) 26. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - nabavka, isporuka, montaža split klima sistema (JNMV 18/18) 19. oktobar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara – Nabavka potrošnog materijala i sitnog inventara za održavanje higijene u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 16/18) 10. oktobar 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – Mobilni sistem simultanog prevođenja u objektima Narodne skupštine Republike Srbije, (JNMV 17/18) 8. oktobar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – fotokopir aparata velikog kapaciteta (JNMV 15/18) 27. jul 2018. do 10.00 časova