Javne nabavkeJavna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA LAPTOP I DESKTOP RAČUNARA (JN 3/16) 14. mart 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – Servisiranje i održavanje štamparskih mašina iz programa „Riso“ sa obezbeđivanjem rezervnih delova (JNMV 2/16) 17. februar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM za nabavku usluga: Usluge rezervacije i posredovanja u obezbeđivanju avio karata i hotelskog smeštaja na službenom putovanju u inostranstvu (JN 1/16) 7. mart 2016. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – Pregled, ispitivanje i servisiranje sistema automatske dojave i gašenja požara u objektima Narodne skupštine (JNMV 33/15) 14. decembar 2015. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku usluga – Održavanje informacionog sistema - elektronski parlament (e-Parlament) JN 29/15 14. decembar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti - Tekuće održavanje i servisiranje dizel-elektro agregata u objektima Narodne skupštine (JNMV 30/15) 7. decembar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti - nabavka i održavanje licenci (JNMV 32/15) 3. decembar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga - održavanje konferencijskog sistema (JNMV 31/15) 2. decembar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga – Dodatne grafičke usluge za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN 27/15) 25. novembar 2015. do 10.00 časova
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG FINANSIJSKO – KADROVSKOG SOFTVERA (JN 26/2015) 16. novembar 2015. do 10.00 časova
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – ODRŽAVANJE INTERNET PREZENTACIJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE (JN 25/2015) 12. novembar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH U NARODNOJ SKUPŠTINI (JNMV BR. 28/15) 10. novembar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti - Servisiranje i održavanje doradnih knjigovezačkih mašina „Bourg“ i knjigovezačkih noževa „Adast Maxima“ i „Ideal“ sa obezbeđivanjem rezervnih delova (JNMV 24/15) 27. oktobar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti - Servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata „Minolta“, „Canon“ i „Ricoh“ i profesionalnih skenera sa obezbeđivanjem rezervnih delova (JNMV 23/15) 27. oktobar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - TEKUĆE ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA (JNMV 22/15) 22. septembar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti - održavanje IT opreme (JNMV 21/15) 4. septembar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke radova Adaptacija mokrih čvorova u objektu Doma Narodne skupštine Repbulike Srbije (JN 17/15) 5. avgust 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka radova i opreme za postrojenje za povećanje pritiska vode u sanitarnoj i hidrantskoj mreži u objektu Kralja Milana br.14 (JNMV 19/15) 1. jul 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – Tekuće i interventno održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija u objektima NSRS (JNMV 18/15) 29. jun 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti radova – stolarski radovi na tekućem održavanju (JNMV 16/15) 19. jun 2015. do 10.00 časova
PRETHODNO OBAVEŠTENjE za radove – Adaptacija mokrih čvorova u objektu Doma Narodne skupštine Republike Srbije 31. avgust 2015. do 12.00 časova okvirni datum
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – Servisiranje sistema klimatizacije, grejanja i hlađenja objekata NSRS (JNMV 14/15) 4. jun 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – Nabavka materijala za higijenu, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 15/15) 2. jun 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke radova - molersko farbarski radovi (JN 13/15) 15. jun 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke (javna nabavka broj 12/15) 3. jun 2015. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga (JNMV 4-15) 8. maj 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga (JNMV 3-15) 8. maj 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDА u otvorenom postupku javne nabavke male vrednosti (JNMV 11-15) 4. maj 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti 10-15 28. april 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke (јavna nabavka broj 7/15) 18. maj 2015. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke dobara sistem za skladištenje podataka (JNMV br. 9/15) 15. maj 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – tekuće održavanje i servisiranje liftovskih postrojenja (JNMV br. 6/15) 8. april 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti dodatna računarska oprema, alat i sitan inventar JNMV 8/15 7. april 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka potrošnog elektromaterijala (JNMV br. 5/15) 31. mart 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti JNMV 2/15 26. februar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 1/15) 19. februar 2015. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – Pregled, ispitivanje i servisiranje sistema dojave i gašenja požara u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV br. 31/14) 9. decembar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – NABAVKA APARATA ZA FOTOKOPIRANjE VELIKOG KAPACITETA (JNMV br. 32/14) 3. decembar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 33/14) 12. decembar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 34/14) 10. decembar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 30/14) 4. decembar 2014. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – Osiguranje imovine i zaposlenih u Narodnoj skupštini, JNMV Br. 24/14 (ponovljeni postupak) 28. oktobar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – Servisiranje i održavanje doradnih knjigovezačkih mašina „BOURG“ i knjigovezačkih noževa „ADAST MAXIMA“i „IDEAL,sa obezbeđivanjem rezervih delova, za potrebe NSRS 28-14 23. oktobar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA- Servisiranje i održavanje štamparskih mašina iz programa „Riso“, sa obezbeđivanjem rezervnih delova, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije(javna nabavka 27/14) 22. oktobar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - Servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata „Minolta“ „Canon“ i „Ricoh“ i profesionalnih skenera sa obezbeđivanjem rezervnih delova za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije 26/14 22. oktobar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA Dodatne grafičke usluge za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (javna nabavka broj 25/14) 15. oktobar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – ODRŽAVANJE KONFERENCIJSKOG SISTEMA, ZA POTREBE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE (JAVNA NABAVKA BROJ 23/14) 25. jul 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – ODRŽAVANJE AUDIO VIDEO JEDINICA, ZA POTREBE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE (JAVNA NABAVKA BROJ 22/14) 25. jul 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH U NARODNOJ SKUPŠTINI (JNMV BR. 24/14) 25. jul 2014. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA za nabavku radova - Remont bakarnog krovnog pokrivača na objektu Doma Narodne skupštine; JN Br. 21/14 23. jun 2014. do 12.00 časova