Javne nabavkeJavna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge – servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata „Minolta“, „Canon“, „Ricoh“, „Xerox„ i profesionalnih skenera, sa obezbeđivanjem rezervnih delova (JNMV 17/17) 25. oktobar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge – servisiranje i održavanje doradnih knjigovezačkih mašina „Bourg“ i knjigovezačkih noževa „Adast Maxima“ i „Ideal“ sa obezbeđivanjem rezervnih delova (JNMV 16/17) 24. oktobar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke dobara - Kancelarijski materijal (JN 15/17) 30. oktobar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga – Servisiranje sistema klimatizacije, grejanja i hlađenja u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 12/17) 21. septembar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku radova – Molersko-farbarski radovi na tekućem održavanju objekata koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 14/17) 20. septembar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Pranje zavesa i prozora u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 13/17) 19. septembar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti - Tekuće i interventno održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 11/17) 15. septembar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – jednog fotokopir aparata velikog kapaciteta i jednog kolor fotokopirnog aparata, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 8/17) 20. jul 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara – Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 7/17) 19. jul 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Pranje i održavanje tekstilnih podnih, mermernih i drugih podnih i zidnih obloga, kao i mebliranih delova nameštaja u izvođenju specijalizovanih servisa (JNMV 9/17) 18. jul 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Tekuće održavanje i servisiranje sistema centralnog grejanja u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 6/17) 26. jun 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Tekuće održavanje i servisiranje liftovskih postrojenja, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 5/17) 22. maj 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Dodatne grafičke usluge za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 3/17) 26. april 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – Održavanje konferencijskog sistema (JNMV 4/17) 13. april 2017. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje aplikacije za automatizaciju poslova arhive (JN 2/17) 3. april 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za nabavku usluge – Servisiranje i održavanje štamparskih mašina – digitalnih duplikatora iz programa „RISO“, sa obezbeđivanjem rezervnih delova i delova potrošnog karaktera (JNMV 1/17) 28. mart 2017. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – održavanje informacionog sistema - elektronski parlament (e-Parlament), JN 34/16 12. decembar 2016. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – održavanje internet prezentacije Narodne skupštine Republike Srbije (JN 33/16) 9. decembar 2016. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – održavanje postojećeg finansijsko-kadrovskog softvera (JN 32/16) 9. decembar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – Održavanje mrežne opreme (JNMV 41/16) 5. decembar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – Održavanje IT opreme (JNMV 40/16) 5. decembar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara – mobilni telefoni (JNMV 39/16) 1. decembar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara– potrošni frigomehaničarski i elektromaterijal (JNMV 38/16) 30. novembar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Pregled, ispitivanje i servisiranje sistema automatske dojave i gašenja požara u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 29/16) 23. novembar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – Aktivna mrežna oprema (JNMV 31/16) 14. novembar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – Audio video sistem - oprema (JNMV 30/16) 14. novembar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge – servisiranje i održavanje doradnih knjigovezačkih mašina „Bourg“ i knjigovezačkih noževa „Adast Maxima“ i „Ideal“ sa obezbeđivanjem rezervnih delova (JNMV 28/16) 27. oktobar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge – servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata „Minolta“, „Canon“, „Ricoh“, „Xerox„ i profesionalnih skenera, sa obezbeđivanjem rezervnih delova (JNMV 27/16) 27. oktobar 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – dva aparata za fotokopiranje velikog kapaciteta, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 25/16) 27. jul 2016. do 11.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – potrošni stolarski i vodoinstalaterski materijal, za potrebe Narodne skupštine Republike (JN 24/16) 13. jul 2016. do 11.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga - Tekuće održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije (JNMV 23/16) 6. jul 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge: servisiranje split klima sistema, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN 22/16) 28. jun 2016. do 11.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke dobara - kancelarijski materijal (JN 21/16) 29. jun 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA SERVISIRANJE SISTEMA KLIMATIZACIJE, GREJANJA I HLAĐENJA OBJEKATA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE (JNMV 20/16) 3. jun 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – NABAVKA USLUGA PRANJA ZAVESA I PROZORA U IZVOĐENJU SPECIJALIZOVANIH SERVISA, ZA POTREBE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE (JNMV 18/16) 31. maj 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – NABAVKA USLUGA PRANJA I ODRŽAVANJA TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA I MERMERNIH PODOVA U IZVOĐENJU SPECIJALIZOVANIH SERVISA, ZA POTREBE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE (JNMV 19/16) 31. maj 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku za nabavku dobara: nabavka, isporuka i montaža split klima sistema, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN 17/16) 20. jun 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMB 15/16) 12. maj 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku za nabavku radova: Adaptacija ravnog prohodnog krova na objektu Kralja Milana 14 (JN 14/16) 30. maj 2016. do 11.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti radova - Zamena dotrajalih drvenih prozora na objektu (JNMV 16/16) 6. maj 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM za nabavku usluga prevođenja za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN 11/16) 7. jun 2016. do 11.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – tekuće održavanje i servisiranje liftovskih postrojenja (JNMV 13/16) 28. april 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - dodatna računarska oprema, alat i sitan inventar (JNMV 12/16) 27. april 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku za nabavku radova: Adaptacija mokrih čvorova u objektu Doma Narodne skupštine Republike Srbije (JN 10/16) 11. maj 2016. do 11.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – Stolarski radovi na tekućem održavanju stolarije (JNMV 9/16) 6. april 2016. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - nabavka IP telefona (JNMV 8/16) 25. mart 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku za nabavku radova: Rekonstrukcija sistema dojave i gašenja požara u objektu Narodne skupštine Republike Srbije u Kralja Milana 14 i 16 (JN 6/16) 6. april 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI (JN 7/16) 31. mart 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA LICENCIRANjE SOFTVERA (JN 5/16) 23. mart 2016. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA – NABAVKA TRI STONA KOLOR SKENERA A-3 FORMATA SA MEHANIZMOM ZA UVLAČENJE LISTOVA (JNMV 4/16) 1. mart 2016. do 10.00 časova