Odluke Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Назив Datum Službeni glasnik Preuzmi
Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plate za predsednika Republike, narodne poslanike i imenovana lica u Službi predsednika Republike i Službi Narodne skupštine 29. oktobar 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Regulatornog tela za elektronske medije u 2019. godini 18. mart 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije u 2019. godini 18. mart 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Agenciji za energetiku Republike Srbije u 2019. godini 18. mart 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Državnoj revizorskoj instituciji u 2019. godini 18. mart 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Komisiji za hartije od vrednosti u 2019. godini 8. februar 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Zaštitnika građana u 2019. godini 8. februar 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u 2019. godini 8. februar 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Komisije za zaštitu konkurencije u 2019. godini 8. februar 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnim službama Fiskalnog saveta u 2019. godini 8. februar 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u 2019. godini 8. februar 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 8. februar 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u 2019. godini 8. februar 2019. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Regulatornog tela za elektronske medije u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Narodne skupštine u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Komisije za zaštitu konkurencije u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Komisiji za hartije od vrednosti u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnim službama Fiskalnog saveta u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Agenciji za energetiku Republike Srbije u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Državnoj revizorskoj instituciji u 2018. godini 23. maj 2018. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Zaštitnika građana u 2018. godini 2. mart 2018. PDF
Odluka o postupku upućivanja imenovanih lica u Narodnoj skupštini na službeni put u zemlji i inostranstvu 25. oktobar 2017. PDF
Odluka o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka 20. jul 2017. 71-17 PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Zaštitnika građana u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Regulatornog tela za elektronske medije u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Narodne skupštine u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Agencije za borbu protiv korupcije u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj Službi Komisije za zaštitu konkurencije u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Komisiji za hartije od vrednosti u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnim Službama Fiskalnog saveta u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Agenciji za energetiku Republike Srbije u 2017. godini 10. maj 2017. PDF
Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Državnoj revizorskoj instituciji u 2017. godini 10. maj 2017. PDF