Radna tela Narodne skupštine

Radna tela Narodne skupštine mogu biti STALNA i PRIVREMENA.

STALNA RADNA TELA su odbori i obrazuju se za:

  • razmatranje predloga zakona i drugih akata podnetih Narodnoj skupštini,
  • sagledavanje stanja vođenja politike od strane Vlade,
  • praćenje izvršavanja zakona i drugih opštih akata od strane Vlade i drugih državnih organa i tela, i
  • za razmatranje drugih pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine.

U okviru svog delokruga, odbor prati rad Vlade i drugih organa i tela, čiji rad nadzire Narodna skupština, u skladu sa Ustavom i zakonom. Odbor razmatra i izveštaje organa, organizacija i tela, koji se na osnovu zakona podnose Narodnoj skupštini. Sastav, delokrug i način rada odbora uređuju se odredbama čl. 46. do 67. Poslovnika Narodne skupštine.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svog delokruga i pripreme predloga o tim pitanjima, odbor može iz reda svojih članova,obrazovati PODODBOR a predsednik odbora može obrazovati posebnu RADNU GRUPU. Pododbor i radna grupa obavljaju poslove za potrebe odbora i ne mogu samostalno da istupaju, osim ako nadležni odbor ne odluči drugčije.

Odbor može da organizuje JAVNA SLUŠANjA radi: pribavljanja informacija, odnosno stručnih mišljenja o predlogu akta koji je u skupštinskoj proceduri, razjašnjenja pojedinih rešenja iz predloženog ili važećeg akta,razjašnjenja pitanja značajnih za pripremu predloga akta ili drugog pitanja koje je u nadležnosti odbora,i praćenja sprovođenja i primene zakona, odnosno ostvarivanja kontrolne funkcije Narodne skupštine.

PRIVREMENA RADNA TELA su Anketni odbori i komisije.

Privremeno radno telo može se obrazovati radi sagledavanja stanja u određenoj oblasti i utvrđivanja činjenica o pojedinim pojavama ili događajima. Sastav i zadatak privremenog radnog tela utvrđuje se odlukom Narodne skupštine.


Radna tela 13. saziva Narodne skupštine

U Narodnoj skupštini obrazuju se sledeći odbori:

1. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo,
2. Odbor za odbranu i unutrašnje poslove,
3. Odbor za spoljne poslove,
4. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu,
5. Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova,
6. Odbor za dijasporu i Srbe u regionu,
7. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku,
8. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava,
9. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
10. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije,
11. Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo,
12. Odbor za Kosovo i Metohiju,
13. Odbor za kulturu i informisanje,
14. Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva,
15. Odbor za zdravlje i porodicu,
16. Odbor za zaštitu životne sredine,
17. Odbor za evropske integracije,
18. Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja,
19. Odbor za kontrolu službi bezbednosti,
20. Odbor za prava deteta.

Aktivnosti radnih tela Narodne skupštine sadržane su u izveštajima o radu radnih tela, koji su dostupni na sajtu Narodne skupštine u delu AKTI – Izveštaji.

STALNA RADNA TELApredsednik odborazamenik predsednikasekretar odborakontakt
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvoJelena Žarić KovačevićPavle GrbovićRadoje Cerović3026-225
Odbor za odbranu i unutrašnje poslovedr Miloš JovanovićAleksandar MarkovićMiloš Marić3026-460
Odbor za spoljne posloveBorko StefanovićMarina RagušVladimir Filipović3026-576
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravuVladimir Đukanovićprof. dr Jelena JerinićSanja Pecelj
3200-625
Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polovadr Muamer BačevacNataša Tasić KneževićRajka Vukomanović3026-563
Odbor za dijasporu i Srbe u regionuMilica Đurđević StamenkovskiMilimir VujadinovićMiloš Jančić
3026-085
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetikumr Dejan Radenkovićdr Aleksandra TomićAleksandra Balać
3026-024
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstavaVeroljub Arsićdr Dušan BajtovićTijana Ignjatović
3026-464
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivreduMarijan Rističević
Branka Zlatović
3026-465
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacijeUglješa MarkovićTomislav JankovićMaja Dimitrijević3200-696
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvoprof. dr Marko Atlagićprof. dr Jahja FehratovićDejan Jevtović3026-075
Odbor za Kosovo i Metohijumr Milovan DrecunMilica Đurđević StamenkovskiVesna Matić Vukašinović3026-570
Odbor za kulturu i informisanje
Nebojša Bakarec

Dana Gak


3200-621
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštvaSandra BožićDragana RakićJelena Đorić3026-605
Odbor za zdravlje i porodicuprim. doc. dr Darko LaketićBoško ObradovićBožana Vojinović3026-059
Odbor za zaštitu životne sredineALeksandar JovanovićMilimir VujadinovićHana Butković3026-025
Odbor za evropske integracijeElvira KovačDubravka FilpovskiMarija Vučićević3026-084
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanjaMilenko JovanovŽivota StarčevićSvetlana Dedić3200-610
Odbor za kontrolu službi bezbednostimr Igor BečićVladan ZagrađaninKatarina Terzić
3200-617
Odbor za prava detetadr Vladimir OrlićSlavica RadovanovićVesna Stojković

3026-100

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
subota, 2. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja