Izveštaji

Naziv Datum Preuzmi
Izveštaj o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2020. godinu 31. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu 31. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2020. godinu 31. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine 30. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2020. godinu 22. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2020. godinu 22. mart 2021. PDF
Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2020. godinu 17. mart 2021. PDF
Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu 15. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu, 9. mart 2021. PDF
Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu 26. februar 2021. PDF
Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2020. godinu 26. februar 2021. PDF
Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca za 2020. godinu 24. februar 2021. PDF
Dopuna Finansijskog izveštaja Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za 2019. godinu 9. oktobar 2020. PDF
Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. januar - 30. jun 2020. godine 5. oktobar 2020. PDF
Polugodišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici (januar - jun 2020) 1. oktobar 2020. PDF
Izveštaj o poslovanju Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“ za 2019. godinu 4. avgust 2020. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o stabilnosti finansijskog sistema za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o poslovanju i rezultatima rada za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF
Izveštaj Zaštitnika građana o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF
Godišnji izveštaj Narodne banke Srbije o monetarnoj politici za 2019. godinu 3. avgust 2020. PDF

NAPOMENA


Izveštaje pristigle tokom prethodnog saziva (3. jun 2016 - 3. avgust 2020) možete preuzeti u

ARHIVI.