Javne nabavkeJavna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
Sistem za virtuelizaciju (JN 10/19) 12. april 2019. do 10.00 časova
Тekuće održavanja postojećih split sistema u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JN 9/19) 11. april 2019. do 10.00 časova
Usluge prevođenja za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN 6/19) 1. april 2019. do 10.00 časova
Računari (JN 8/19) 2. april 2019. do 10.00 časova
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 7/19) 8. mart 2019. do 10.00 časova
Nabavka programa za zaštitu IT infrastrukture (JN 5/19) 22. mart 2019. do 10.00 časova
Nabavka softvera i licenci za topologiju mreže (JN 4/19) 21. mart 2019. do 10.00 časova
Molersko-farbarski radovi na tekućem održavanju objekata koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JN 3/19) 20. mart 2019. do 10.00 časova
Кancelarijski materijal sa i bez grafičkih usluga (JN 2/19) 29. mart 2019. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje postojećeg finansijsko-kadrovskog softvera (JN 30/18) 18. decembar 2018. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje internet prezentacije Narodne skupštine Republike Srbije (JN 31/18) 17. decembar 2018. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje informacionog sistema - elektronski parlament (e-Parlament), (JN 29/18) 11. decembar 2018. do 15.19 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge OUTSOURCINGA fotokopir aparata (JNMV 34/18) 3. decembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI, ZA NABAVKU DOBARA – UREĐAJ ZA SKLADIŠTENjE PODATAKA (JNMV 33/18) 30. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Nabavka dobara – Kontrola elektronskog pristupa (JNMV 32/18) 26. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge – Održavanje doradne knjigovezačke mašine „BOURG“ i knjigovezačkih noževa „ADAST MAXIMA“ i „IDEAL“, sa obezbeđenim rezervnim delovima (JNMV 28/18) 19. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku radova – restauratorski radovi na kožnim sedištima Velike Plenarne sale u Domu Narodne skupštine (JN 25/18) 3. decembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku radova – zamena dotrajalih drvenih prozora (JN 21/18) 30. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Servisiranje sistema klimatizacije, grejanja i hlađenja u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 19/18) 8. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku dobara – potrošnog materijala za održavanje objekata Narodne skupštine Republike Srbije (JN 22/18) 26. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku radova – Tekuće i interventno održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 24/18) 5. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, radova - Zamena dotrajalih tekstilnih podnih obloga (JNMV 23/18) 5. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Nabavka softvera i licenci (JNMV 27/18) 2. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Nabavka podrške Microsoft programu (JNMV 26/18) 2. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku usluga prevođenja, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN 20/18) 26. novembar 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - nabavka, isporuka, montaža split klima sistema (JNMV 18/18) 19. oktobar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara – Nabavka potrošnog materijala i sitnog inventara za održavanje higijene u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 16/18) 10. oktobar 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – Mobilni sistem simultanog prevođenja u objektima Narodne skupštine Republike Srbije, (JNMV 17/18) 8. oktobar 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – fotokopir aparata velikog kapaciteta (JNMV 15/18) 27. jul 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga - osiguranje imovine i lica (JNMV 14/18) 27. jul 2018. do 09.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Nabavka TV uređaja (JNMV 13/18) 26. jul 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Nabavka desktop računari (JNMV 12/18) 26. jul 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Nabavka VoIP telefona (JNMV 11/18) 26. jul 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – Aktivna mrežna oprema (JNMV 10/18) 17. jul 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Pranje zavesa i prozora u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 8/18) 13. jul 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Pranje i održavanje tekstilnih podnih, mermernih i drugih podnih i zidnih obloga, kao i mebliranih delova nameštaja u izvođenju specijalizovanih servisa, u objektima koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 7/18) 13. jul 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – Sistem video nadzora (JNMV 9/18) 12. jul 2018. do 11.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Sistem za distribuciju TV signala (JNMV 6/18) 11. jul 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku dobara - nabavka doradne knjigovezačke mašine za sakupljanje odštampanih tabaka sa elementima za sakupljanje, šivenje i savijanje (JN 5/18) 16. jul 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku usluga - održavanje i popravka štampača i MF uređaja (JN 4/18) 2. jul 2018. do 10.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – Održavanje konferencijskog sistema (JNMV 3/18) 30. maj 2018. do 11.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku dobara – Mail server (JN 2/18) 18. jun 2018. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku usluge – usluge rezervacije i posredovanja u obezbeđivanju avio karata i hotelskog smeštaja na službenom putu u inostranstvu i hotelskog smeštaja i prevoza u zemlji i održavanja međunarodnih konferencija, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JN 1/18) 28. maj 2018. do 11.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga - Sistematski lekarski pregled zaposlenih (JNMV 23/17) 18. decembar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku dobara – potrošni frigomehaničarski i elektromaterijal (JNMV 24/17) 18. decembar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – Potrošni stolarski i vodoinstalaterski materijal za tekuće održavanje objekata koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 22/17) 11. decembar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - dodatna računarska oprema, alat i sitan inventar (JNMV 21/17) 8. decembar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – Pregled, ispitivanje i servisiranje sistema automatske dojave i gašenja požara u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 20/17) 5. decembar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga - Tekuće održavanje i servisiranje postojećih split sistema (JNMV 19/17) 28. novembar 2017. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara – potrošni stolarski i vodoinstalaterski materijal za tekuće održavanje objekata koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JNMV 18/17) 14. novembar 2017. do 10.00 časova