Doneta akta

Naziv Datum Službeni glasnik Vrsta akta Preuzmi
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. oktobar 2020. 125/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju 24. oktobar 2020. 127/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 24. oktobar 2020. 127/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 28. oktobar 2020. 130/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu 12. novembar 2020. 135/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta 26. novembar 2020. 144/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komisije za hartije od vrednosti 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2019. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2019. godinu 2. decembar 2020. 145/20 Zaključak PDF , DOC