Radna tela

 • Petak, 13. decembar 2013.

  62. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, koja se održala u Danu za glasanje o tačkama 12, 13. i 14. dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, Odbor je podneo amandmane na članove 3. i 7. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, pošto je nastupio slučaj iz člana 165. Poslovnika Narodne skupštine,

 • Petak, 13. decembar 2013.

  89. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor je, na sednici održanoj 13. decembra, razmotrio tri amandmana koje je Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo na članove 3, 5. i 7. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.

 • Četvrtak, 12. decembar 2013.

  25. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na sednici održanoj 12. decembra, razmatrali su i jednoglasno usvojili Informaciju o radu Ministrstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za period april-jun 2013. godine i za period jul-septembar 2013. godine.

 • Četvrtak, 12. decembar 2013.

  88. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor je, na sednici održanoj 12. decembra, razmotrio amandmane na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.

 • Četvrtak, 12. decembar 2013.

  61. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, koja je počela 11. decembra, a nastavila se 12. decembra, razmotren je u pojedinostima Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, koji je podnela Vlada.

 • Četvrtak, 12. decembar 2013.

  20. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici održanoj 12. decembra, Odbor za kulturu i informisanje razmotrio je amandman Vlade Republike Srbije na predlog Zakona o budžetu za 2014. godinu (razdeo 28 – Ministarstvo kulture i informisanja).

 • Ponedeljak, 9. decembar 2013.

  18. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Odbor za kulturu i informisanje održao je sednicu, 9. decembra u Novom Sadu, zajedno sa Odborom za informisanje Skupštine AP Vojvodine.

 • Ponedeljak, 9. decembar 2013.

  32. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva su na sednici od 9. decembra obavili razgovor sa predstavnicima resornih ministarstava, poslodavaca i sindikata, u susret predstojećim izmenama i dopunama Zakona o radu.

 • Ponedeljak, 9. decembar 2013.

  27. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je na sednici održanoj 9. decembra razmotrio Predlog Rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, koju je podnela grupa od 13 narodnih poslanika.

 • Petak, 6. decembar 2013. u 22:50 časova

  87. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 6. decembra razmotrili amandmane na članove 3. i 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koje je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

 • Petak, 6. decembar 2013.

  60. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na sednici od 6. decembra podneo amandmane na članove 3. i 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

 • Petak, 6. decembar 2013.

  37. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Odbor za zaštitu životne sredine je, na sednici održanoj 6. decembra, razmotrio Informaciju o radu Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja za period avgust-oktobar 2013. godine.

 • Petak, 6. decembar 2013.

  31. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održanoj 6. decembra, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u pojedinostima.

 • Petak, 6. decembar 2013.

  86. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor je, na sednici održanoj 6. decembra, razmotrio amandmane koji su podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

 • Četvrtak, 5. decembar 2013.

  59. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održanoj 5. decembra, razmotreni su u pojedinostima predlozi poreskih zakona koji su uvršteni na dnevni red Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.

 • Četvrtak, 5. decembar 2013.

  12. sednica Odbora za prava deteta

  Na sednici Odbora za prava deteta, koja je održana u Pančevu, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), predstavnici lokalne samouprave predstavili su članovima Odbora modele brige o deci i mladima u gradu Pančevu.

 • Četvrtak, 5. decembar 2013.

  28. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici održanoj 5. decembra, Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrio je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, povodom zahteva Konferencije univerziteta Srbije (KONUS).

 • Sreda, 4. decembar 2013.

  58. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici održanoj 4. decembra obavili razgovor sa kandidatima za izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije i nakon toga su utvrdili Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koja se upućuje na razmatranje Narodnoj skupštini.

 • Utorak, 3. decembar 2013.

  Održano javno slušanje u organizaciji Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  U organizaciji Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, danas je u Domu Narodne skuštine održano javno slušanje na temu „Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i CAHVIO Konvencije Saveta Evrope (Istanbulska konvencija)“.

 • Utorak, 3. decembar 2013.

  29. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije održao je 3. decembra sednicu zajedno Odborom za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2