Radna tela

 • Sreda, 20. novembar 2013.

  23. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj 20. novembra, članovi Odbora razmotrili su i jednoglasno doneli Odluku o javnom slušanju na temu: „Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i CAHVIO Konvencije Saveta Evrope“.

 • Sreda, 20. novembar 2013.

  39. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na sednici održanoj 20. novembra, razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela grupa od 65 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka, u pojedinostima.

 • Utorak, 19. novembar 2013. u 17:06 časova

  32. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici održanoj 19. novembra, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o robnim rezervama.

 • Utorak, 19. novembar 2013.

  Održano javno slušanje u organizaciji Odbora za prava deteta

  U organizaciji Odbora za prava deteta, u Domu Narodne skuštine održano je javno slušanje na temu „Predstavljanje Posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji dece u Srbiji“.

 • Utorak, 19. novembar 2013.

  35.sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici održanoj 19. novembra, članovi Odbora za zaštitu životne sredine razmotrili su amandmane na Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju.

 • Utorak, 19. novembar 2013.

  27. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici održanoj 19. novembra, Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmatrao je, u pojedinostima, Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi.

 • Utorak, 19. novembar 2013.

  15. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Odbor za odbranu i unutrašnje poslove je, na sednici održanoj 19. novembra, razmotrio Predlog zakona o detektivskoj delatnosti i Predlog zakona o privatnom obezbeđenju, u pojedinostima.

 • Ponedeljak, 18. novembar 2013.

  38. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na sednici održanoj 18. novembra, razmotrio Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, u pojedinostima.

 • Ponedeljak, 18. novembar 2013.

  81. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor je, na sednici održanoj 18. novembra, razmotrio amandmane na Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

 • Četvrtak, 14. novembar 2013.

  23. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu su na sednici održanoj 14. novembra razmatrali Informaciju o izvršenim aktivnostima na akreditaciji za korišćenje sredstava iz IPA fondova u septembru 2013. godine, sa planom aktivnosti za naredni mesec, Informaciju o izvršenim aktivnostima na uspostavljanju referentne laboratorije za kontrolu bezbednosti hrane, hrane za životinje i mleko u septembru 2013. godine, sa planom aktivnosti za naredni mesec i razgovarali o značaju realizacije projekta nacionalne veletržnice.

 • Sreda, 13. novembar 2013.

  18. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Dana 13. novembra 2013. godine, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove i Odbor za kontrolu službi bezbednosti održali su zajedničku sednicu, koja je bila zatvorena za javnost na osnovu Odluke Odbora za kontrolu službi bezbednosti o načinu održavanja sednice Odbora na kojoj se razmatraju tajni podaci i predloga grupe od sedam članova Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, podnetim u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine.

 • Sreda, 13. novembar 2013.

  14. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Dana 13. novembra 2013. godine, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove i Odbor za kontrolu službi bezbednosti održali su zajedničku sednicu, koja je bila zatvorena za javnost na osnovu Odluke Odbora za kontrolu službi bezbednosti o načinu održavanja sednice Odbora na kojoj se razmatraju tajni podaci i predloga grupe od sedam članova Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, podnetim u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine.

 • Sreda, 13. novembar 2013.

  34. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici održanoj 13. novembra, članovi Odbora za zaštitu životne sredine informisali su se o rešenjima sadržanim u nacrtima zakona iz oblasti zaštite životne sredine.

 • Sreda, 13. novembar 2013.

  22. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu su na sednici održanoj 13. novembra razmatrali su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, razdeo 24-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Utorak, 12. novembar 2013.

  15. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici održanoj 4. i 12. novembra, Odbor za kulturu i informisanje razmatrao je položaj Nacionalnog saveta za kulturu.

 • Utorak, 12. novembar 2013.

  Održano javno slušanje na temu „Digitalizacija – Racionalno korišćenje frekvencijskog spektra“

  U organizaciji Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, danas je u Domu Narodne skuštine održano javno slušanje na temu „Digitalizacija – Racionalno korišćenje frekvencijskog spektra“.

 • Utorak, 12. novembar 2013.

  19. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Članovi Odbora za zdravlje i porodicu su na sednici održanoj 12. novembra razmotrili u načelu Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, koji je podneo narodni poslanik dr Nebojša Stefanović.

 • Četvrtak, 7. novembar 2013.

  26. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 7. novembra, razmotreni su predlozi zakona koji su uvršteni u dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

 • Četvrtak, 7. novembar 2013.

  10. sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

  Odbor za Kosovo i Metohiju održao je 7. novembra sednicu na kojoj su članovi Odbora informisani o procesu implementacije Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa između Beograda i PIS u Prištini uz posredovanje Evropske unije, sa posebnim osvrtom na lokalne izbore koji su održani 3. novembra 2013. godine na Kosovu i Metohiji.

 • Četvrtak, 7. novembar 2013.

  27. sednica Odbora za za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici Odbora za za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održanoj 7. novembra, članovi Odbora usvojili su Informaciju o radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za period 01. jun – 31. avgust 2013. godine, koja je razmotrena na prethodnoj sednici Odbora.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4