Radna tela

 • Sreda, 25. decembar 2013.

  21. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 25. decembra, diskutovalo se o problemu prinudne naplate dugovanja doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike.

 • Utorak, 24. decembar 2013.

  20. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti na sednici održanoj 24. decembra 2013. godine razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije od 1. aprila do 1. oktobra 2013. godine.

 • Utorak, 24. decembar 2013.

  70. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 24. decembra, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja uputio je dopis Vladi Republike Srbije u kojem je zaključio da je potrebno u što skorije vreme doneti propis kojim će se urediti i ujednačiti visina osnovnih plata funkcionera koje bira Narodna skupština u nezavisnim državnim organima.

 • Ponedeljak, 23. decembar 2013.

  19. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti na sednici održanoj 23. decembra 2013. godine razmotrio je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije za period 01.04.2013. do 30.09.2013. godine i Izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji.

 • Ponedeljak, 23. decembar 2013.

  30. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije je, na sednici održanoj 23. decembra, razmotrio i usvojio izveštaje o radu Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja za period maj - juli 2013. i
  za period avgust - oktobar 2013. godine.

 • Ponedeljak, 23. decembar 2013.

  94. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor je, na sednici održanoj 23. decembra, razmotrio četiri amandmana na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju.

 • Ponedeljak, 23. decembar 2013.

  28. sednica Odbora za evropske integracije

  Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 23. decembra, razmotrio i usvojio Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju, u načelu.

 • Ponedeljak, 23. decembar 2013.

  63. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 23. decembra razmotrili u načelu Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 23. decembar 2013.

  93. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor je, na sednici održanoj 23. decembra, razmotrio Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju.

 • Petak, 20. decembar 2013.

  69. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 20. decembra, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrio je zahtev Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima i dao saglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima u toj instituciji.

 • Sreda, 18. decembar 2013.

  21. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Rezultati istraživanja Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa za 2013. godinu (Euro Health Consumer Index – EHCI 2013), pokazali su da je Srbija na poslednjem mestu po kvalitetu pružanja usluga u zdravstvenoj zaštiti.

 • Četvrtak, 19. decembar 2013.

  92. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na osnovu člana 19. Zakona o Narodnoj skupštini i člana 71. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović sazvao je 92. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

 • Sreda, 18. decembar 2013.

  29. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 18. decembra, razmotren je Izveštaj o aktivnostima Ministarstva omladine i sporta (100 dana rada Vlade Republike Srbije, od rekonstrukcije 2. septembra).

 • Sreda, 18. decembar 2013.

  68. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 18. decembra, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrio je zahtev za donošenje rešenja o utvrđivanju osnovne plate Milošu Jankoviću, Robertu Sepiju, Gordani Stevanović i Vladani Jović, novoizabranim zamenicima Zaštitnika građana.

 • Utorak, 17. decembar 2013.

  17. sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

  Članovi Odbora za dijasporu i Srbe u regionu su na sednici održanoj 17. decembra usvojili Izveštaj o realizovanim posetama Mađarskoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji i zaključke sa 16.sednice Odbora.

 • Utorak, 17. decembar 2013.

  40. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na sednici održanoj 17. decembra, razmotrio Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koju je podneo Visoki savet sudstva.

 • Utorak, 17. decembar 2013.

  29. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 17. decembra, usvojena je inicijativa za posete u narednom periodu, konstatovane su redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine i usvojeni izveštaji o realizovanim posetama i kontaktima u prethodnom periodu.

 • Ponedeljak, 16. decembar 2013.

  41. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na sednici održanoj 16. decembra, razmotrio i jednoglasno utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima.

 • Ponedeljak, 16. decembar 2013.

  19. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Odbor za kulturu i informisanje je, na sednici održanoj 16. decembra, razmotrio i usvojio Informaciju o radu Republičke radiodifuzne agencije za period januar – decembar 2012. godine.

 • Petak, 13. decembar 2013.

  90. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo održao je sednicu u Danu za glasanje o tačkama 12, 13. i 14. dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, pošto je nastupio slučaj iz člana 165. Poslovnika Narodne skupštine i ocenio da su dva amandmana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na član 3. i član 7. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5