Radna tela

 • Četvrtak, 23. decembar 2021.

  31. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici, održanoj 23. decembra 2021. godine, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2020. godinu i Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2020. godinu.

 • Četvrtak, 23. decembar 2021.

  30. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održao je 23. decembra 2021. godine sednicu, na kojoj je razmotren Predlog odluke o izboru na funkciju javnih tužilaca, koji je podnela Vlada, a obrazložio predstavnik Ministarstva pravde Vladimir Vinš.

 • Sreda, 22. decembar 2021.

  42. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 22. decembra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su izveštaje o radu Ministarstva spoljnih poslova za period od 28. oktobra 2020. godine do 31. oktobra 2021. godine.

 • Sreda, 22. decembar 2021.

  12. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Na sednici, koja je održana 22. decembra, članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova razmotrili su Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2020. godinu i Redovni godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu.

 • Utorak, 21. decembar 2021.

  34. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 21. decembra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima i u načelu Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima i Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.

 • Ponedeljak, 20. decembar 2021.

  80. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, koja je održana 20. decembra 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su predloge zakona predložene za dnevni red Četrnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

 • Ponedeljak, 20. decembar 2021.

  33. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici, koja je održana 20. decembra 2021. godine, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, u načelu, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 20. decembar 2021.

  15. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

  Članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održali su 20. decembra 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotrili, u načelu, šest predloga zakona iz nadležnosti rada Odbora.

 • Petak, 17. decembar 2021.

  11. sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

  Na sednici Odbora, održanoj 17. decembra, razmotren je Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za period januar-decembar 2021. godine, koji je podnela Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Odbor je takođe informisan o toku Dijaloga između Beograda i Prištine uz posredovanje EU.

 • Petak, 17. decembar 2021.

  56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održao je 16. i 17. decembra 2021. godine sednicu, van sedišta Narodne skupštine, u Vranju, na kojoj je predstavljen Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Vranje za 2018. godinu i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Javnog preduzeća za grejanje i održavanje stambenih zgrada i poslovnih prostorija „Novi dom“ Vranje za 2018. godinu.

 • Četvrtak, 16. decembar 2021.

  Druga sednica Pododbora za pitanje Roma

  Članovi Pododbora za pitanje Roma, 16. decembra, održali su sednicu sa jednom tačkom dnevnog reda: negovanje kulture sećanja na Rome žrtve Holokausta – razmatranje aktivnosti u cilju jačanja saradnje Roma u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj.

 • Sreda, 15. decembar 2021.

  31. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora, održanoj 15. decembra, razmotreni su u načelu Predlog zakona o tržištu kapitala i Predlog zakona o kulturnom nasleđu, koje je podnela Vlada.

 • Sreda, 15. decembar 2021.

  49. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici Odbora održanoj 15. decembra, članovi Odbora razmatrali su i doneli Odluku o visini osnovice za obračun i isplatu plate za predsednika Republike, narodne poslanike i imenovana lica u Službi predsednika Republike i Službi Narodne skupštine.

 • Sreda, 15. decembar 2021.

  58. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 15. decembra, članovi Odbora razmatrali su sledeće tačke dnevnog reda:

 • Utorak, 14. decembar 2021.

  33. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 14. decembra 2021. godine, članovi Odbora obavili su razgovor sa kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koje je predložio ovlašćeni predlagač, univerziteti akreditovani u Republici Srbiji, zajedničkim dogovorom.

 • Utorak, 14. decembar 2021.

  41. sednica Odbora za spoljne poslove

  Članovi Odbora za spoljne poslove su, na sednici, održanoj 14. decembra 2021. godine, razmotrili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce doplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 14. decembar 2021.

  57. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora, održanoj 14. decembra, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Utorak, 14. decembar 2021.

  29. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora, održanoj 14. decembra, razmotren je Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, koje je podneo Visoki savet sudstva.

 • Ponedeljak, 13. decembar 2021.

  78. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održali su 13. decembra 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotrili, u načelu, više predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Dvanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

 • Ponedeljak, 13. decembar 2021.

  32. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održao je 13. decembra 2021. godine sednicu, izvan sedišta Narodne skupštine, u Skupštini grada Požarevca, na kojoj su predstavljene informacije o poslovanju više preduzeća sa teritorije Grada Požarevca.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5