Radna tela

 • Ponedeljak, 29. novembar 2021.

  75. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 29. novembra 2021. godine, utvrđeno je pitanje o kojem se građani izjašnjavaju na referendumu sa ponuđenim odgovorima.

 • Petak, 26. novembar 2021.

  74. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, koja je održana 26. novembra, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

 • Petak, 26. novembar 2021.

  53. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici, koja je održana 26. novembra 2021. godine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član. 1 Predloga zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu, a ovlašćeni predstavnik predlagača ministar finansija Siniša Mali, na sednici Odbora prihvatio je navedeni amandman.

 • Četvrtak, 25. novembar 2021.

  15. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održali su 25. novembra 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotrili Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2020. godinu.

 • Četvrtak, 25. novembar 2021.

  18. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

  Na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, održanoj 25. novembra 2021. godine, razmotrene su informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za period od januara do marta i za period od aprila do juna 2021. godine. Tokom sednice razmotren je i Izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji u periodu od januara do juna 2021. godine.

 • Četvrtak, 25. novembar 2021.

  52. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici, koja je održana 25. novembra 2021. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava obavili su razgovor sa kandidatom za izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije Stojanom Stamenkovićem, predloženog od strane Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“.

 • Sreda, 24. novembar 2021.

  46. sednica Odbora za administrativno-budžetska mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici Odbora, održanoj 24. novembra, doneta je Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

 • Sreda, 24. novembar 2021.

  19. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Na sednici, koja je održana 24. novembra 2021. godine, članovi Odbra za zaštitu životne sredine razmotrili su predlog zamenika predsednika Odbora Žarka Bogatinovića za organizovanje javnog slušanja na temu: „Sprovođenje Glazgovskog klimatskog sporazuma u Srbiji“.

 • Utorak, 23. novembar 2021.

  73. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora, održanoj 23. novembra, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

 • Utorak, 23. novembar 2021.

  51. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održanoj 23. novembra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 23. novembar 2021.

  39. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 23. novembra 2021. godine, usvojene su inicijative za posete i konstatovane predstojeće redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine.

 • Utorak, 23. novembar 2021.

  45. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici, koja je održana 23. novembra 2021. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su obaveštenje Poslaničke grupe „Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS“ o razlogu prestanka mandata narodnom poslaniku akademiku Muameru Zukorliću.

 • Utorak, 23. novembar 2021.

  26. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 23. novembra 2021. godine, razmotreni su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koje je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 22. novembar 2021.

  29. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 22. novembra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona.

 • Ponedeljak, 22. novembar 2021.

  72. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 22. novembra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su u načelu, više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godin.

 • Ponedeljak, 22. novembar 2021.

  50. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 22. novembra 2021. godine, razmotreni su, u načelu, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu i Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, koje je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 22. novembar 2021.

  20. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Na sednici Odbora održanoj 22. novembra, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, Razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je podnela Vlada.

 • Petak, 19. novembar 2021.

  11. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj 19. novembra 2021. godine, razmotrena su tri izveštaja Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za periode: januar-mart, april-jun i jul-septembar 2021. godine.

 • Petak, 19. novembar 2021.

  Osma sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

  Članovi Odbora za dijasporu i Srbe u regionu održali su 19. novembra 2021. godine sednicu, na kojoj je v.d. direktora Uprave za dijasporu i Srbe u regionu Arno Gujon predstavio rad Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu za 2021. godinu i planove za 2022. godinu.

 • Petak, 19. novembar 2021.

  30. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 19. novembra članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, Razdeo 29 – Ministarstvo kulture i informisanja.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5