Radna tela

 • Sreda, 3. novembar 2021.

  28. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Članovi Odbora za kulturu i informisanje održali su 3. novembra sednicu, na kojoj su razmotrili Zahtev za razrešenje šest članova Nacionalnog saveta za kulturu, koji je Odboru podnelo Ministarstvo kulture i informisanja.

 • Sreda, 3. novembar 2021.

  48. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici, održanoj 3. novembra, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 2. novembar 2021.

  47. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Na sednici, koja je održana 2. novembra 2021. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava obavili su razgovor sa kandidatima za izbor predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti.

 • Utorak, 2. novembar 2021.

  26. sednica Odbora za evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 2. novembra 2021. godine, članovi Odbora razmatrali su Odluku broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, zamenom njegovog Protokola 3 o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metodama administrativne saradnje, koji je podnela Vlada (03 Broj 337-1799/21 od 15. oktobra 2021. godine), radi davanja saglasnosti o privremenoj primeni Odluke do njenog stupanja na snagu.

 • Ponedeljak, 1. novembar 2021.

  69. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 1. novembra 2021. godine, razmotren je, u pojedinostima, Predlog zakona o Zaštitniku građana.

 • Ponedeljak, 1. novembar 2021.

  24. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 1. novembra 2021. godine, razmotren je, u pojedinostima, Predlog zakona o Zaštitniku građana.

 • Četvrtak, 28. oktobar 2021.

  44. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 28. oktobra 2021. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su Odluku Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

 • Četvrtak, 28. oktobar 2021.

  Deseta sednica Odbora za zdravlje i porodicu

  Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu koja je održana, 28. oktobra, članovi Odbora razmatrali su Informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2021. godine.

 • Sreda, 27. oktobar 2021.

  43. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja održali su 27. oktobra 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotrili obaveštenje Poslaničke grupe PUPS – ''Tri P'' o razlogu prestanka mandata narodnom poslaniku Đuru Periću.

 • Utorak, 26. oktobar 2021.

  68. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 26. oktobra, utvrdili teksta akta o promeni Ustava Republike Srbije, u skladu sa dobijenim mišljenjem Venecijanske komisije i dostavili predsedniku Narodne skupštine, radi podnošenja zahteva za ponovno (hitno) mišljenje Venecijanskoj komisiji.

 • Utorak, 26. oktobar 2021.

  27. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 26. oktobra, članovi Odbora razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva kulture i informisanja za period maj - jul 2021. godine.

 • Utorak, 26. oktobar 2021.

  36. sednica Odbora za spoljne poslove

  Na sednici Odbora, koja je održana 26. oktobra, članovi Odbora za spoljne poslove konstatovali su redovne aktivnosti stalnih delegacija i usvojili izveštaje o realizovanom posetama.

 • Utorak, 26. oktobar 2021.

  42. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici, održanoj 26. oktobra, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrdili su Predlog odluke o obrazovanju Komisije za etiku.

 • Utorak, 26. oktobar 2021.

  Deseta sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

  Članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova održali su 26.oktobra sednicu, na kojoj su razmotrili, u načelu, Predlog zakona o Zaštitniku građana, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 26. oktobar 2021.

  23. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Na sednici, održanoj 26. oktobra, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrili su Predlog zakona o Zaštitniku građana, koji je podnela Vlada, u načelu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji je podnela Vlada, u načelu.

 • Ponedeljak, 25. oktobar 2021.

  67. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 25. oktobra 2021. godine, članovi Odbora razmatrali su više predloga zakona koje je podnela Vlada, u načelu.

 • Ponedeljak, 25. oktobar 2021.

  46. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici od 25. oktobra 2021. godine, razmotrio u načelu Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 25. oktobar 2021.

  27. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora održanoj 25. oktobra, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmatrali su Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, Razdeo 21 – Ministarstvo privrede, Razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike i Razdeo 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 25. oktobar 2021.

  18. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

  Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivedu održao je 25. oktobra sednicu, na kojoj je razmotren Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, Razdeo 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je podnela Vlada.

 • Petak, 22. oktobar 2021. u 00:10 časova

  66. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Na sednici, koja je održana 22. oktobra, Odbor je obavio raspravu o promenama Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, uz učešće predstavnika vanparlamentarne opozicije.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5