Doneta akta

Naziv Datum Službeni glasnik Vrsta akta Preuzmi
Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 3. mart 2016. 20-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge 3. mart 2016. 20-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 3. mart 2016. 20-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 3. mart 2016. 20-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini 3. mart 2016. 20-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu 3. mart 2016. 20-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu 3. mart 2016. 20-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 3. mart 2016. 20-16 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbi člana 52. stav 1, člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 83/2014, 46/2015 i 112/2015) 3. mart 2016. 20-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru ministra odbrane 2. mart 2016. 19-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije tužioca u tužilaštvu posebne nadležnosti 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnim tužiocima 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbi člana 142. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 58/15) 12. februar 2016. 12-16 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju granica zaštićene okoline i mera zaštite prostorno kulturno-istorijske celine „Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca”, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju Prostorno kulturno-istorijske celine Kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja 12. februar 2016. 12-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju ministra odbrane 5. februar 2016. 9-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 29. decembar 2015. 111-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Somboru 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Vranju 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Čačku 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca 21. decembar 2015. 106-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 18. decembar 2015. 105-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 18. decembar 2015. 105-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu 12. decembar 2015. 103-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu 12. decembar 2015. 103-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu 12. decembar 2015. 103-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu 12. decembar 2015. 103-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu 12. decembar 2015. 103-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu 12. decembar 2015. 103-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu 12. decembar 2015. 103-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu 12. decembar 2015. 103-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta 4. decembar 2015. 101-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu 4. decembar 2015. 101-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2015. godinu 4. decembar 2015. 101-15 Odluka PDF , DOC
Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine 4. decembar 2015. 101-15 Strategija PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 20. novembar 2015. 95-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 16. novembar 2015. 94-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana 16. novembar 2015. 94-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. novembar 2015. 94-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Državnog veća tužilaca 5. novembar 2015. 92-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva 5. novembar 2015. 92-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 5. novembar 2015. 92-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 5. novembar 2015. 92-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 5. novembar 2015. 92-15 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. Zakona o porezu na dobit preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02-dr.zakon, 43/03, 84/04 i 18/10) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr.zakon, 62/06-dr.zakon i 61/07) 3. novembar 2015. 91-15 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 3. novembar 2015. 91-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Nacionalnog prosvetnog saveta 3. novembar 2015. 91-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 3. novembar 2015. 91-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Čačku 3. novembar 2015. 91-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta 23. oktobar 2015. 88-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. oktobar 2015. 88-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i člana Komisije za hartije od vrednosti 5. oktobar 2015. 84-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 5. oktobar 2015. 84-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 5. oktobar 2015. 84-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti 5. oktobar 2015. 84-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 24. jul 2015. 65-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 24. jul 2015. 65-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 24. jul 2015. 65-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 24. jul 2015. 65-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 24. jul 2015. 65-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Zdravstvenog saveta Srbije 24. jul 2015. 65-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Zdravstvenog saveta Srbije 24. jul 2015. 65-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Republičkog javnog tužioca 23. jul 2015. 65-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o Programu zvanične statistike u periodu od 2016. do 2020. godine 24. jun 2015. 55-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2015. godini 19. jun 2015. 54-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2015. godini 19. jun 2015. 54-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. maj 2015. 46-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 27. maj 2015. 46-15 Odluka PDF , DOC
AUTENTIČNO TUMAČENjE odredbe člana 54. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14) 21. maj 2015. 45-15 Autentično tumačenje PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 15. maj 2015. 43-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 15. maj 2015. 43-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 17. april 2015. 35-15 Odluka PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 13. Stav 3. Tačka 5) Zakona po osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11 i 55/13) 15. april 2015. 35-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 15. april 2015. 35-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Pančevu 20. mart 2015. 28-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 20. mart 2015. 28-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skuštine Republike Srbije 10. mart 2015. 25-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skuštine Republike Srbije 10. mart 2015. 25-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skuštine Republike Srbije 10. mart 2015. 25-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skuštine Republike Srbije 10. mart 2015. 25-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skuštine Republike Srbije 10. mart 2015. 25-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skuštine Republike Srbije 10. mart 2015. 25-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 10. mart 2015. 25-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 10. mart 2015. 25-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 10. mart 2015. 25-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje 10. mart 2015. 25-15 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu 25. decembar 2014. 142-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu 25. decembar 2014. 142-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu 25. decembar 2014. 142-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu 25. decembar 2014. 142-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu 25. decembar 2014. 142-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu 25. decembar 2014. 142-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta 18. decembar 2014. 139-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta 8. decembar 2014. 132-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodim parlemantarnim institucijama 8. decembar 2014. 132-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Republike Srbije 8. decembar 2014. 132-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. decembar 2014. 132-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o pravilima o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove ''Radio-televizija Srbije'' 8. decembar 2014. 132-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 25. novembar 2014. 128-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 25. novembar 2014. 128-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 25. novembar 2014. 128-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnih tužilaca za Apelaciona javna tužilaštva 25. novembar 2014. 128-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. novembar 2014. 123-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju predsednika i potpredsednika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 8. novembar 2014. 123-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije 29. oktobar 2014. 117-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Komisije za zaštitu konkurencije 29. oktobar 2014. 117-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 29. oktobar 2014. 117-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu 26. oktobar 2014. 116-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu 26. oktobar 2014. 116-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu 26. oktobar 2014. 116-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu 26. oktobar 2014. 116-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 23. oktobar 2014. 114-14 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu 23. oktobar 2014. 114-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu 23. oktobar 2014. 114-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu 23. oktobar 2014. 114-14 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 15. oktobar 2014. 111-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. oktobar 2014. 107-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. oktobar 2014. 107-14 Odluka PDF , DOC
Odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. oktobar 2014. 107-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu 8. septembar 2014. 97-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) i vojnoj operaciji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFOR RCA) u 2014. godini 8. septembar 2014. 97-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru ministra privrede 3. septembar 2014. 94-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru ministra finansija 4. avgust 2014. 82-14 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o elementarnoj nepogodi - poplavi koja je zadesila Republiku Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta od poplava 18. jul 2014. 74-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o elementarnoj nepogodi - poplavi koja je zadesila Republiku Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta od poplava 18. jul 2014. 74-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o elementarnoj nepogodi - poplavi koja je zadesila Republiku Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta od poplava 18. jul 2014. 74-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o elementarnoj nepogodi - poplavi koja je zadesila Republiku Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta od poplava 18. jul 2014. 74-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o elementarnoj nepogodi - poplavi koja je zadesila Republiku Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta od poplava 18. jul 2014. 74-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o elementarnoj nepogodi - poplavi koja je zadesila Republiku Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta od poplava 18. jul 2014. 74-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o elementarnoj nepogodi - poplavi koja je zadesila Republiku Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta od poplava 18. jul 2014. 74-14 Zaključak PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 3. jul 2014. 68-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 3. jul 2014. 68-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija 3. jul 2014. 68-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu 3. jul 2014. 68-14 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o poslovanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu, sa Finansijskim izveštajem Centralnog registra za 2013. godinu i Izveštajem nezavisnog revizora IEF d.o.o. Beograd 19. jun 2014. 64-14 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine 19. jun 2014. 64-14 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 19. jun 2014. 64-14 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine 19. jun 2014. 62-14 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 19. jun 2014. 64-14 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu 19. jun 2014. 64-14 Zaključak PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015) 19. jun 2014. 64-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2014. godini 13. jun 2014. 62-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2014. godini 13. jun 2014. 62-14 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2013. godinu 5. jun 2014. 60-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2013. godinu 5. jun 2014. 60-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2013. godinu 5. jun 2014. 60-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2013. godinu 5. jun 2014. 60-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2013. godinu 5. jun 2014. 60-14 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 5. jun 2014. 60-14 Odluka PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2013. godinu 5. jun 2014. 60-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje 5. jun 2014. 60-14 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu, sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje 5. jun 2014. 60-14 Zaključak PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 30. maj 2014. 57-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 30. maj 2014. 57-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 30. maj 2014. 57-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 30. maj 2014. 57-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Prekršajnih sudova 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Viših sudova 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Osnovnih sudova 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Privrednih sudova 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 23. maj 2014. 55-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Predlog Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine 20. maj 2014. 54-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 12. maj 2014. 51-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 27. april 2014. 45-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. april 2014. 44-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 24. april 2014. 43-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 24. april 2014. 43-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. april 2014. 42-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine 23. april 2014. 42-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 23. april 2014. 42-14 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine 23. april 2014. 42-14 Odluka PDF , DOC