Datum Javno slušanje Agenda Prilozi
22.12.2011. Primena Nacionalnog akcionog plana za implementaciju Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325- Žene, mir i bezbednost DOC
13.12.2011. Problematika završetka privatizacije u Srbiji u svetlu nastupa nove ekonomske krize DOC
08.12.2011. Predstavljanje Izveštaja podgrupe o sprovođenju Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u segmentu inkluzije DOC
06.12.2011. Izrada socijalne karte za 200 porodica čiji su bliski srodnici kidnapovani ili nestali na Kosovu i Metohiji DOC
25.11.2011. Interresorna saradnja i mehanizmi podrške žrtvama nasilja DOC
10.11.2011. Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa DOC
20.10.2011. Zdravstvena zaštita adolescenata – u svetlu novih zakonskih odredbi DOC
19.10.2011. Od siromaštva do održivosti: Ljudi u centru inkluzivnog razvoja DOC
16.09.2011. Predlog zakona o javnoj svojini DOC
20.07.2011. Predlog zakona o energetici DOC
20.06.2011. Ostvarivanje prava izbeglih i prognanih lica u zemljama njihovog porekla DOC
18.05.2011. Izazovi prisilnih migracija u Srbiji
12.05.2011. Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti
21.04.2011. Radna verziji predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika
14.04.2011. Saradnja Odbora za predstavke i predloge Narodne skupštine sa komisijama, tj. radnim telima lokalne samouprave koja se bave ovom tematikom
08.04.2011. Analiza postojećeg stanja u sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma i implementacije Dekade Roma
02.12.2010. Ispunjena obećanja-primena UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u praksi
30.11.2010. Preduzetničko učenje
25.11.2010. Održan skup o ulozi medija u borbi protiv nasilja nad ženama
22.06.2010. Ostvarivanje prava izbeglica u zemljama porekla