Datum Javno slušanje Agenda Prilozi
05.06.2014. Metodologija procene stanja životne sredine i otklanjanja privremene i trajne štete u životnoj sredini prouzrokovane poplavama u Republici Srbiji DOC
03.12.2013. Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i CAHVIO Konvencije Saveta Evrope (Istanbulska konvencija) DOC
02.12.2013. NATURA 2000 u Srbiji 2013 DOC
26.11.2013. Žensko preduzetništvo u Srbiji DOC
25.11.2013. Integracioni procesi na evroazijskom prostoru i perspektive za saradnju sa Srbijom DOC
19.11.2013. Predstavljanje Posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji dece u Srbiji DOC
12.11.2013. Digitalizacija – Racionalno korišćenje frekvencijskog spektra DOC
04.11.2013. Nacionalni prioriteti za međunarodnu finansijsku pomoć za period 2014-2017. godine, sa projekcijom do 2020. godine DOC
09.10.2013. Energetska efikasnost kao mogućnost razvoja Srbije DOC
07.10.2013. Da li je Srbiji potrebna malina? DOC
30.09.2013. Oblast zaštite životne sredine kao međuresorna nadležnost, procedure kontrole primene propisa i nadzor nad procesom izrečenih prekršajnih kazni DOC
24.07.2013. Projekat plovnog puta Kanal Morava DOC
26.06.2013. Izveštaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2012. godinu DOC
19.06.2013. Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnim preduzećima DOC
23.05.2013. Srbija i dijaspora – kako unaprediti saradnju? DOC
18.04.2013. Koncept javnotužilačke istrage, sa osvrtom na uporednopravno iskustvo Savezne Republike Nemačke DOC
09.04.2013. Ulaganje u obrazovanje u ranom detinjstvu DOC
05.04.2013. Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima DOC
03.04.2013. Modeli finansiranja kulture u zemljama Evropske unije DOC
02.04.2013. Donošenje rezolucije o zakonodavnoj politici DOC