Put zakona


Šta je pretres zakona u pojedinostima?

Po završetku načelnog pretresa o svim predlozima koji su na dnevnom redu, Narodna skupština prelazi na pretres u pojedinostima tih predloga zakona. Pretres u pojedinostima označava raspravu koja se obavlja o svakom članu predloga zakona na koji je podnet amandman i o amandmanima kojima se predlaže unošenje novih odredaba. Na isti način vodi se pretres predloga zakona u pojedinostima na sednici nadležnog odbora.
Od završenog načelnog pretresa, do otvaranja pretresa predloga zakona u pojedinostima, mora da prođe najmanje 24 časa. U tom periodu samo nadležni odbor može da podnese amandman na predlog zakona.