Put zakona


Kako izgleda predlog zakona?

Predlog zakona se sastoji iz dva dela – teksta predloga i obrazloženja.
Zakon se predlaže u obliku u kome se donosi, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine (u daljem tekstu: Poslovnik) i Jedinstvenim metodološkim pravilima za izradu propisa.