Odbori

Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom

Poslanik nije pronađen

Aktivnosti odbora

Sedma sednica Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom

Sreda, 2. mart 2011. |

Na sednici Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom, koja je održana 2. marta, razmatran je Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Saveta ministara Republike Albanije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o regulisanju duga Republike Albanije po obračunima vezanim za robni promet između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.