Četvrtak, 13. maj 2010.

Peta sednica Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom

Na sednici od 13. maja, članovi Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA, koji je podnela Vlada Republike Srbije.Na sednici od 13. maja, članovi Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

U ime predlagača, članovima Odbora Predlog zakona predstavili su predstavnici Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, koji su dali prikaz najvažnijih elemenata vezanih za sklapanje ovog Sporazuma.

Članstvo u EFTI je u prošlosti predstavljalo dobru praksu i važan korak zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. EFTA nije čvrsta organizacija i nema zajedničke carinske tarife prema trećim zemljama, pre svega u obasti poljoprivrede. Stoga zemlje članice sklapaju sa trećim tržištima posebne ugovore. Ovaj Sporazum referiše na Svetsku trgovinsku organizaciju, jer ona predstavlja najširi okvir za harmonizaciju trgovinskih propisa. Sporazum takođe spada u srednju generaciju sporazuma i sadrži robu, pravila konkurencije i pravila o javnim nabavkama, ali ne i usluge. Posebna pažnja je pri sklapanju Sporazuma posvećena pitanju koncesija.

S obzirom da na sednici nije bilo kvoruma za odlučivanje, članovi Odbora su, nakon izlaganja predstavnika predlagača, obavili samo kraću raspravu o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA

Sednici je predsedavao Miloš Jevtić, predsednik Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2