Doneti akti

Naziv Datum Vrsta akta Preuzmi
Deklaracija o Kosovu i Metohiji 27. avgust 2003. Deklaracija PDF , DOC
Odluka o izboru Tužioca za ratne zločine 22. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Saveta Narodne banke Srbije 22. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije 22. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Komisije za ispitivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava 15. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru okružnog javnog tužioca u Prokuplju 11. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni odluke o broju sudija i sudija porotnika u sudovima 10. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama sudova opšte nadležnosti i posebnih sudova 10. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju sudijske dužnosti sudija sudova opšte nadležnosti 10. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku javnotužilačke dužnosti 10. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija sudova opšte nadležnosti i posebnih sudova 10. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izoru ministra poljoprivrede i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije 1. jul 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije 30. maj 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru devetog člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije 27. maj 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Ustavne komisije 24. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti Republičkog javnog tužioca 22. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti predsednika Opštinskog suda u Kanjiži 22. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 22. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju dužnosti predsednika Četvrtog opštinskog suda u Beogradu 22. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Republičkog javnog tužioca 22. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti predsednika Vrhovnog suda Srbije 22. april 2003. Odluka
Odluka o prestanku dužnosti nosiocima javnotužilačke funkcije 11. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija 11. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Veća za pitanja sudske uprave 11. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije 11. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni odluke o broju sudija i sudija porotnika u sudovima 11. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama sudova opšte nadležnosti i posebnih sudova 11. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju sporazuma država članica o definisanju konačnog statusa organa i organizacija... 2. april 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama sudova opšte nadležnosti i posebnih sudova 19. mart 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti nosiocima javnotužilačke funkcije 19. mart 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju dužnosti okružnog javnog tužioca u Prokuplju 19. mart 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnog tužioca 19. mart 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministara u Vladi Republike Srbije 18. mart 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore 25. februar 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju komisije za pripremu zakona o načinu i postupku promene Ustava Republike Srbije 25. februar 2003. Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju predsednika i članova Odbora za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca 18. decembar 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti javnim tužiocima 18. jul 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku sudijske dužnosti sudijama sudova opšte nadležnosti i posebnih sudova 18. jul 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija i predsednika sudova opšte nadležnosti, Višeg trgovinskog suda i trgovinskih sudova 18. jul 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju anketne komisije Narodne skupštine Republike Srbije radi sagledavanja stanja i utvrđivanja činjenica... 18. jul 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru javnih tužilaca 18. jul 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju sekretara Narodne skupštine Republike Srbije 4. jul 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o merama zdravstvene zaštite životinja u Republici Srbiji za 2002, 2003. i 2004. godinu 4. jul 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i sudija Ustavnog suda Republike Srbije 20. jun 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 20. jun 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministara u Vladi Republike Srbije 19. jun 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije 5. jun 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Ustavne komisije za izradu Ustavne povelje, najvišeg pravnog akta državne zajednice Srbije i Crne Gore 5. jun 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju članova Republičke izborne komisije i njihovih zamenika 5. jun 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru stalnog člana Visokog saveta pravosuđa 9. maj 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Privremenog izvršnog veća Autonomne pokrajine Kosova i Metohije 27. februar 2002. Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. januar 2002. Odluka PDF , DOC