Radna tela

 • Sreda, 10. jul 2013.

  48. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 10. jula, razmotrio Predlog zakona o računovodstvu, u pojedinostima. Od 15 amandmana koje su podneli narodni poslanici, Odbor nije prihvatio nijedan amandman, a podnete amandmane nije prihvatila ni Vlada. Odbor je predložio osam svojih amandmana na Predlog ovog zakona i oni su većinom glasova članova Odbora prihvaćeni.

 • Sreda, 10. jul 2013.

  50. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

  Na sednici održanoj 10. jula, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrio je obaveštenje generalnog sekretara Narodne skupštine o izrečenoj meri održavanja reda na sednici Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini i na sednici Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013.godini.

 • Utorak, 9. jul 2013.

  18. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

  Članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmotrili su, na sednici održanoj 9. jula, četiri predstavke koje su upućene Odboru u prethodnom periodu.

 • Utorak, 9. jul 2013.

  23. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrili su, na sednici održanoj 9. jula, Informaciju o radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za period 01. mart – 31. maj 2013. godine.

 • Utorak, 9. jul 2013.

  20. sednica Odbora evropske integracije

  Na sednici Odbora za evropske integracije od 9. jula, članovi Odbora su većinom glasova izabrali Natašu Vučković za predsednicu Odbora.

 • Ponedeljak, 8. jul 2013.

  11. sednica Odbora za kulturu i informisanje

  Na sednici održanoj 8. jula, Odbor za kulturu i informisanje razmatrao je Informaciju o Rezoluciji Evropskog odbora Međunarodne konfederacije društva autora i kompozitora (MKDAK) o spornim članovima Zakona o autorskim i srodnim pravima koji je stupio na snagu 1. januara 2013. godine.

 • Petak, 5. jul 2013.

  Deveta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

  Odbor za Kosovo i Metohiju održao je 5. jula sednicu na kojoj je razmotren Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, za period januar-jun 2013. godine, koji je podnela Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

 • Petak, 5. jul 2013.

  Šesta sednica Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012. godine

  Anketni odbor radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012.godine održao je 5. jula Šestu sednicu.

 • Petak, 5. jul 2013.

  22. sednica Odbora za za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održanoj 5. jula, članovi Odbora ramatrali su Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u pojedinostima.

 • Četvrtak, 4. jul 2013.

  47. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 4. jula, razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, u pojedinostima.

 • Četvrtak, 4. jul 2013.

  66. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 4. jula, razmotrili amandman, koji je na član 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013.godinu, podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

 • Četvrtak, 4. jul 2013.

  65. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor je na sednici održanoj 4. jula razmotrio amandmane podnete na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013.godinu, koji je podnela Vlada.

 • Utorak, 2. jul 2013.

  13. sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

  Članovi Odbora za dijasporu i Srbe u regionu su, na sednici održanoj 2.jula, razmotrili Informaciju o održavanju Skupštine dijaspore i Srba u regionu, koja je zakazana za 5. i 6. jul 2013. godine u Beogradu, Informaciju o statusu i aktivnostima Matice iseljenika i Srba u regionu i Izveštaj o poseti delegacije Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Temišvaru, u periodu od 23. do 25. maja 2013. godine.

 • Ponedeljak, 1. jul 2013.

  25. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

  Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku održanoj 1. jula, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada.

 • Ponedeljak, 1. jul 2013.

  21. sednica Odbora za za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

  Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, održanoj 1. jula, članovi Odbora ramatrali su Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u načelu.

 • Ponedeljak, 1. jul 2013.

  46. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 1. jula, razmotrio u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013.godinu.

 • Petak, 28. jun 2013.

  Peta sednica Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012. godine

  Anketni odbor radi utvrđivanja činjenica o načinu trošenja sredstava budžeta Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 2000. do 2012.godine održao je 28. juna Petu sednicu u Kosovskoj Mitrovici.

 • Petak, 28. jun 2013.

  25. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

  Odbor za zaštitu životne sredine, na sednici održanoj 28.juna, razmatrao je informaciju o povećanoj koncentraciji čestica PM 10 u vazduhu u Obrenovcu.

 • Petak, 28. jun 2013.

  31. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

  Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na sednici održanoj 28. juna, razmotrio amandmane podnete na Predlog nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013 - 2018. godine.

 • Petak, 28. jun 2013.

  64. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

  Odbor je na sednici održanoj 28. juna razmotrio, u načelu, sve tačke dnevnog reda Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2