Najčešća pitanja


Na koji način Služba Narodne skupštine vodi evidenciju o radu narodnih poslanika na sednicama Narodne skupštine?

Sednice Narodne skupštine Republike Srbije održavaju se u Velikoj sali Doma Narodne skupštine od 31. marta 2009. godine i od tog datuma se, u okviru konferencijskog sistema instaliranog u Domu Narodne skupštine, u Službi Narodne skupštine vodi elektronska evidencija glasanja Narodne skupštine (listinzi glasanja o predlozima zakona u celini dostupni su na internet stranici NSRS, za glasanja aktuelnog saziva Narodne skupštine).

Od 31. avgusta 2009. godine u funkciji je i elektronsko evidentiranje prisustva narodnih poslanika sednicama Narodne skupštine, na osnovu aktivirane identifikacione kartice u poslaničkoj jedinici.

Elektronska evidencija aktivnosti narodnih poslanika na sednicama parlamenta zaokružena je marta 2010. godine, kada je aktivirano i memorisanje trajanja diskusija narodnih poslanika, predsednika Vlade i ministara u Vladi na skupštinskim sednicama.

U toku je realizacija projekta integracije sistema elektronskog parlamenta u postojeći konferencijski sistem, čime će biti omogućeno da se na internet stranici Narodne skupštine (www.parlament.rs) objavljuju i glasanja o predlozima zakona u pojedinostima (po amandmanima).


Koliko je narodnih poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini?

Prema podacima Odbora za administrativno-budžetska i mandantno-imunitetska pitanja, dana 10. juna 2014. godine na stalnom radu u Narodnoj skupštini bilo je 165 narodnih poslanika.


Koliko je državnih službenika i nameštenika zaposleno u Službi Narodne skupštine?

Dana 17. novembra 2014. godine, ukupan broj zaposlenih bio je 410 – od čega na neodređeno vreme 349 a na određeno vreme 51.

Na dan 01. januara 2014. godine ukupan broj zaposlenih bio je 409, od čega na neodređeno vreme 371 a na određeno vreme 33 zaposlena - što predstavlja smanjenje broja zaposlenih državnih službenika i nameštenika na neodređeno vreme, za 22 zaposlena.


Ko odlučuje o tome da li će penzioneri koji su narodni poslanici dobijati celu platu ili samo nadoknadu na penziju do visine prosečnog mesečnog primanja narodnog poslanika?

Pravo na nagradu, naknade, troškove za vršenje poslaničke dužnosti i ostala primanja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, uređuje se Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, Br. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 i 34/01). U skladu sa citiranim zakonom, narodni poslanik koji je u radnom odnosu kod drugog poslodavca, odnosno koji obavlja samostalnu delatnost ili je starosni penzioner, opredeljuje se da li želi da bude na stalnom radu u Narodnoj skupštini ili da prima naknadu u visini razlike između punog iznosa plate poslanika koji je tu na stalnom radu i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu, odnosno penzije. To čini tako što svoj pisani zahtev za prijem na stalni rad u Narodnu skupštinu, odnosno za ostvarivanje naknade u visini razlike između punog iznosa plate poslanika koji je tu na stalnom radu i zarade koju ostvaruje u radnom odnosu ili penzije, podnosi Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koji donosi odgovarajuća rešenja o statusnim pitanjima narodnih poslanika, ako zakonom nije drugačije određeno.


Da li je potrebno posebno odobrenje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova za ulazak u prostorije Narodne skupštine?

Prema članu 71. stav 2. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, Br. 9/10), poslove unutrašnjeg obezbeđivanja i održavanja reda u zgradi i prostorijama Narodne skupštine obavljaju pripadnici službe obezbeđenja Ministarstva unutrašnjih poslova, uz saglasnost generalnog sekretara Narodne skupštine. Akti Administrativnog odbora Narodne skupštine kojima se uređuju pitanja unutrašnjeg reda u objektima koje koristi Narodna skupština dostupni su na internet stranici Narodne skupštine www.parlament.rs.


Koliko u proseku košta dan zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini?

U periodu od januara do avgusta 2014. godine dnevni varijabilni trošak održavanja sednica Narodne skupštine iznosio je 1.437.381 dinara.


Na koji način narodni poslanici pravdaju troškove dolaska na sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela privatnim vozilom?

Služba Narodne skupštine vodi službenu evidenciju o prisustvu narodnih poslanika sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela. Takođe, narodni poslanici koji na sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela dolaze sopstvenim vozilom, potpisuju izjavu kojom potvrđuju da su za dolazak na sednicu koristili sopstveno vozilo, sa navođenjem podataka o registarskom broju vozila, relaciji putovanja, broju pređenih kilometara i datumu održavanja sednice Narodne skupštine, odnosno sednice radnog tela. Na osnovu službene evidencije koju vodi Služba Narodne skupštine i potpisanih izjava narodnih poslanika, Služba Narodne skupštine – Odeljenje za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki, popunjava nalog za isplatu pripadajućih naknada na ime narodnog poslanika koji sadrži: ime i prezime narodnog poslanika, osnov za isplatu naknada troškova (sednica, radno telo), i ukupan iznos obračunatih naknada troškova, koji potpisuju likvidator, blagajnik i narodni poslanik, kome se vrši isplata.


Kolika je plata narodnih poslanika?

Plata narodnih poslanika iznosi 75.886,40 dinara neto.*

* Po odluci Administrativnog odbora NSRS, 28 Broj:120-295/05 od 03. februara 2005. godine, za utvrđivanje osnovice za obračun i isplatu plata izabranim licima u Narodnoj skupštini;

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 108/13) i Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 115/13, 8/14) koji bliže uređuje način umanjenja neto zarade i neto drugih primanja lica koje se u skladu sa navedenim zakonom smatraju zaposlenim u javnom sektoru, predviđeno je da sva neto primanja preko 60.000 dinara budu umanjena za 20%, a preko 100.000 dinara za još 25%. Od 01. januara 2014. godine, počelo je sa primenom navedenog zakona.

Na osnovu člana 5. stav 1. i člana 9. stav 2. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 116/2014), nadležni odbor je doneo Odluku o umanjenju neto osnovice za obračun plata narodnim poslanicima.

Iz svega navedenog plata narodnog poslanika, koja će se isplaćivati počev od 1. decembra 2014. godine, iznosi: 7.941,60 (neto osnovica) H 8,6 (koeficijent) = 68.297,76 dinara (neto).


Koliko iznosi poslanički dodatak?

Svi narodni poslanici imaju pravo na poslanički dodatak u mesečnom paušalnom iznosu za vršenje poslaničke dužnosti u izbornoj jedinici, u visini od 40 % od punog iznosa plate poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini.

Poslanički dodatak je isti za sve narodne poslanike i iznosi 30.354,00 dinara.

Članom 9. Zakona o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, kao i odlukom nadležnog Odbora, utvrđeno je pravo narodnog poslanika na poslanički dodatak – paušal i on iznosi 40% plate narodnog poslanika na stalnom radu, tako da je u uslovima po novom Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava - poslanički dodatak, takođe umanjen jer će se od 1. decembra 2014. godine obračunavati po novoj, umanjenoj plati.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
nedelja, 26. septembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja