Akti u proceduri

Naziv Datum Predlagač Vrsta akta Preuzmi
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu 8. novembar 2018. Vlada Republike Srbije Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom i prodajom udela ( i imovine) PKB i njenih zavisnih privrednih društava kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Dahri za 105 miliona evra, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za nekoliko puta veći iznos imajući u vidu realnu vrednost celokupne imovine PKB-a i zavisnih privrednih društava, kao i posledice ovako štetne prodaje 16. oktobar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi preispitivanja trenutne spoljno-političke orijentacije Republike Srbije ka Nemačkoj u svetlu trenutnih sukoba politike SAD i Nemačke u vezi sa rešenjem pitanja Kosova i Metohije 16. oktobar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom (izborom strateškog investitora) i prodajom udela kompanije RTB Bor kineskoj kompaniji Ziđin za 350 miliona dolara, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za najmanje 10 milijardi dolara, koliko iznosi profit od buduće eksploatacije rude, kao i posledice ovako štetne prodaje 16. oktobar 2018. narodni poslanik Saša Radulović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovau Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa pritiscima na državne organe i kršenje zakona tokom izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini održanih 2016. godine 15. oktobar 2018. narodni poslanik Nemanja Šarović Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje štetnih posledica izgradnje mini hidroelektrana na područjima zaštićenih prirodnih dobara 10. oktobar 2018. narodni poslanik mr Goran Čabradi Odluka PDF
Predlog deklaracije o osudi komunističkih zločina počinjenih posle Drugog svetskog rata 9. oktobar 2018. narodni poslanik Žika Gojković Deklaracija PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za posete Narodnoj skupštini Republike Srbije određenih ekstremističkih organizacija i pojedinaca 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem i nenamenskim trošenjem sredstava 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Aleksandrom Jerkov i vezom sa stranim obaveštajnim agencijama i špijunskim službama 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Nenadom Konstantinovićem i nekadašnjom organizacijom OTPOR 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Marijom Janjušević i vezom sa tajnim društvima 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za izjave Sande Rašković Ivić o Srebrenici i Oluji 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koji je na to imalo Mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg predsednika Republike Srbije Borisa Tadića 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koji je na to imalo Mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg ministra inostranih poslova Vuka Jeremića 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za privatizaciju Duvanske industrije i umešanost u to tadašnjeg državnog vrha na čelu sa tadašnjim premijerom Zoranom Živkovićem 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim pokrajinskim sekretarom za sport i omladinu Marinikom Tepić i nenamenskim trošenjem sredstava 4. oktobar 2018. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Sergejom Trifunovićem i humanitarnom organizacijom "Podrži život" 4. oktobar 2018. narodni poslanik Marijan Rističević Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Balšom Božovićem i povezanim licima u aferi kupovine nekretnina u "Beogradu na vodi" 4. oktobar 2018. narodni poslanik Marijan Rističević Odluka PDF
Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Miladinom Ševarlićem, STAR-projektom i nenamenskim trošenjem sredstava Ministarstva poljoprivrede 4. oktobar 2018. narodni poslanik Marijan Rističević Odluka PDF