Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, sa Statutom Fonda za zapadni Balkan 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program modernizacije i optimizacije javne uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1830 (2014) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje 10. novembar 2016. 10-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom 8. novembar 2017. 10-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti 8. novembar 2017. 10-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 8. novembar 2017. 10-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama 16. decembar 2016. 101-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju 16. decembar 2016. 101-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju 16. decembar 2016. 101-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 8. novembar 2017. 101-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 8. novembar 2017. 101-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 8. novembar 2017. 101-17 PDF , DOC
Zakon o dualnom obrazovanju 8. novembar 2017. 101-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama 22. decembar 2016. 104-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima 22. decembar 2016. 104-16 PDF , DOC
Zakon o transportu opasne robe 22. decembar 2016. 104-16 PDF , DOC
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada 22. decembar 2016. 104-16 PDF , DOC
Zakon o upravljanju aerodromima 22. decembar 2016. 104-16 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva 22. novembar 2017. 105-17 PDF , DOC
Zakon o medicinskim sredstvima 22. novembar 2017. 105-17 PDF , DOC
Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 28. decembar 2016. 108-16 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša 16. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi 16. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice 16. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin–Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca 27. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 27. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 27. decembar 2016. 11-16 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke 22. novembar 2017. 11-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice 24. novembar 2017. 11-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar-Stara Pazova između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca 24. novembar 2017. 11-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V 24. novembar 2017. 11-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke 24. novembar 2017. 11-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o zaposlenima u javnim službama 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 14. decembar 2017. 12/17 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 14. decembar 2017. 12/17 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji 14. decembar 2017. 12/17 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”) 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke 15. maj 2017. 3-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 15. maj 2017. 3-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinskih snaga 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne Regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o transfuzijskoj medicini 25. april 2017. 40-17 PDF , DOC
Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji 25. april 2017. 40-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama 15. maj 2017. 47-17 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu) 23. maj 2017. 51-17 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd(projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A”) 23. maj 2017. 51-17 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita 23. maj 2017. 51-17 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita 23. maj 2017. 51-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima 26. jun 2017. 62-17 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu 28. avgust 2017. 80-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave 7. oktobar 2016. 83-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 21. oktobar 2016. 87-16 PDF , DOC
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 27. septembar 2017. 88-17 PDF , DOC
Zakon o visokom obrazovanju 27. septembar 2017. 88-17 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina auto-puta E-763 u Republici Srbiji od 2. februara 2012. godine 14. oktobar 2016. 9-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 10. novembar 2016. 92-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju 17. oktobar 2017. 94-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti 17. oktobar 2017. 94-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 17. oktobar 2017. 94-17 PDF , DOC
Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu 17. oktobar 2017. 94-17 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 10. decembar 2016. 99-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 10. decembar 2016. 99-16 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 PDF