Odbori

Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Poslanik nije pronađen

Aktivnosti odbora

60. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Petak, 28. februar 2020. |

Na sednici održanoj 28. februara, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana.