Odbori

Odbor za prava deteta

Poslanik nije pronađen

Aktivnosti odbora

12. sednica Odbora za prava deteta

Četvrtak, 5. decembar 2013. |

Na sednici Odbora za prava deteta, koja je održana u Pančevu, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), predstavnici lokalne samouprave predstavili su članovima Odbora modele brige o deci i mladima u gradu Pančevu.