Delegacija u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a

Parlamentarna skupština OEBS-a je uspostavljena 1990. godine na Samitu u Parizu u sklopu institucionalizacije tada Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji (KEBS-a), s ciljem promovisanja većeg uključivanja parlamenata država učesnica u aktivnosti KEBS-a, kao i olakšavanja međuparlamentarnog dijaloga i saradnje. Parlamentarna skupština OEBS-a je uspostavila Program za demokratski razvoj koji je imao za cilj da proširi uključivanje Skupštine u jačanje demokratskih vrednosti i zakonodavnih institucija u demokratijama u razvoju.

Plenarna zasedanja se održavaju dva puta godišnje, godišnje zasedanje u jednoj od članica i zimsko zasedanje u Beču, tokom kojih se održavaju sastanci radnih tela, kao i tematski jesenji sastanak u jednoj od država Mediterana.

Nakon učešća na Prvom konstitutivnom zasedanju PS KEBS-a 1991. i prekida članstva usled sankcija, kontinuitet članstva postoji od 2001. godine.

Više informacija o organizaciji na: http://www.oscepa.org/
( video)

Aktivnosti

 • Šef stalne delegacije Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini OEBS dr Dijana Vukomanović i izvestilac Odbora za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja PS OEBS Gordana Čomić učestvovale su na sastanku Biroa PS OEBS 4. decembra i Ministarskog saveta OEBS 5. decembra 2013. godine u Kijevu, Ukrajina.

 • Članica stalne delegacije Narodne skupštine i izvestilac Odbora za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja PS OEBS, narodna poslanica Gordana Čomić učestvovala je na sastanku Odbora za ljudska prava OEBS, 22. oktobra 2013. godine u Beču.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u PS OEBS učestvovala je na jesenjim sastancima ove organizacije u Budvi, od 12. do 15. oktobra 2013. godine. Delegaciju je predvodila dr Dijana Vukomanović, a u sastavu delegacije su bili i narodni poslanici Gordana Čomić, Zoran Babić i Meho Omerović.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a učestvovala na 22. godišnjoj skupštini PS OEBS-a od 29. juna do 3. jula 2013. godine, u Istanbulu. Delegaciju Narodne skupštine činili narodni poslanici Dijana Vukomanović, Nenad Konstantinović, Meho Omerović i Gordana Čomić. Četvrtog dana zasedanja, 2. jula 2013, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić izabrana je za izvestioca Generalnog komiteta za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja ove organizacije.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini OEBS učestvovala na redovnom zimskom zasedanju PS OEBS, 21. i 22. februara 2013. godine u Beču. Delegaciju Narodne skupštine činili narodni poslanici Dijana Vukomanović, Zoran Babić, Meho Omerović i Gordana Čomić.

 • Član stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić, učestvovala na sastanku Podkomiteta za pravila procedure PS OEBS-a, od 5. do 7. decembra 2012.godine, u Dablinu, Irska. Potpredsednica Čomić prisustvovala i sastanku Biroa PS OEBS-a, kao i godišnjem sastanku ministarskog Saveta OEBS-a.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini OEBS-a učestvovala na jesenjem zasedanju PS OEBS-a, od 5. do 7. oktobra 2012. godine u Tirani, Albanija.Tema jesenjeg zasedanja: „OEBS: unapređenje dobre vladavine i integracija kao osnova stabilnosti i bezbednosti“. Delegaciju Narodne skupštine činili narodni poslanici Dijana Vukomanović, Gordana Čomić i Meho Omerović.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, u sastavu: Gordana Čomić i Meho Omerović, učestvovala je na 21. Godišnjoj skupštini Parlamentarne skupštine OEBS-a,u Kneževini Monako,od 5. do 9. jula 2012. godine.
 • Stalna delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a koju je predvodila Suzana Grubješić, šef stalne delegacije, u sastavu: Gordana Čomić, Meho Omerović, Gordana Pop Lazić i Radojko Obradović učestvovala je na zimskom zasedanju PS OEBS-a, u Beču, 23. i 24. februara 2012. godine.
 • Stalna delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a koju je predvodila Suzana Grubješić, šef stalne delegacije, u sastavu: Gordana Čomić, Meho Omerović, Gordana Pop Lazić i Radojko Obradović učestvovala je na Jesenjem zasedanju PS OEBS-a, u Dubrovniku, od 7. do 10. oktobra 2011. godine.

 • Održano 20. godišnje zasedanje PS OEBS u Beogradu, od 6. do 10. jula 2011. godine . Ovde možete preuzeti Beogradsku deklaraciju i Rezoluciju o Borbi protiv nelegalne trgovine ljudskim organima na engleskom jeziku.

 • Suzana Grubješić, šef Stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, učestvovala je na sastanku Biroa PS OEBS-a, u Kopenhagenu, od 11. do 12. aprila 2011. godine.

 • Delegacija Parlamentarne skupštine OEBS-a koju je predvodio Petros Eftimiu, predsednik PS OEBS-a, posetila je Srbiju od 9. do 10. martai vodila je razgovor u Narodnoj skupštini sa prof. dr Slavicom Đukić-Dejanović, predsednikom Narodne skupštine, 10. marta 2011. godine. Tom prilikom je potpisan Sporazum o saradnji Narodne skupštine Republike Srbije i Parlamentarne skupštine OEBS-a u vezi sa organizovanjem 20. godišnjeg zasedanjaPS OEBS-a u Beogradu, jula ove godine.

 • Stalna delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a koju je predvodila Suzana Grubješić, šef stalne delegacije, u sastavu: Gordana Čomić i Meho Omerović, učestvovala je na Zimskom zasedanju PS OEBS-a, u Beču, od 24. do 25. februara 2011. godine.

Spisak narodnih poslanika

Ime i prezime narodnog poslanika Politička stranka na čiji je predlog izabran/a Mesto Godište
VUKOMANOVIĆ dr DIJANA
šef Delegacije
SPS Beograd 1967.
BABIĆ ZORAN
član Delegacije
SNS Vrnjačka Banja 1971.
ČOMIĆ GORDANA
član Delegacije
DS Novi Sad 1958.
GOJKOVIĆ ŽIKA
zamenik člana Delegacije
SPO Sombor 1972.
KONSTANTINOVIĆ NENAD
zamenik člana Delegacije
DS Beograd 1973.
OMEROVIĆ MEHO
član Delegacije
SDPS Beograd, Palilula 1959.
RADOJEVIĆ Dr ALEKSANDAR
zamenik člana Delegacije
SNS Čačak 1965.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5