2002. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 2002. 47
Vlada 45
narodni poslanici 1
ostali predlagači 1

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine