1993. godina

Broj zakona objavljenih u Službenom glasniku RS - predlagači

godina 1993. 90
Vlada 86
narodni poslanici 4
ostali predlagači 0

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine