2018. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2018. 271
Vlada 199
narodni poslanici 67
ostali predlagači 5