2016. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2016. 142
Vlada 62
narodni poslanici 79
ostali predlagači 1