2015. godina

Broj podnetih predloga zakona - predlagači

godina 2015. 230
Vlada 185
narodni poslanici 42
ostali predlagači 3

Celokupne podatke o aktivnostima Narodne skupštine možete naći na podstrani Pregled aktivnosti Narodne skupštine